Deutsch türkçesi Deutsch nedir

Deutsch ile ilgili cümleler

English: Germany is called "Deutschland" in German.
Turkish: Almanya'ya almancada "Deutschland" denilir.

Deutsch ingilizcede ne demek, Deutsch nerede nasıl kullanılır?

Deutsche : Almanya'nın ya da almanya ile ilgili (almanca). Almanca. Alman.

Deutsche mark : Alman markı. Almanya'da para birimi.

Deutsche telekom : Alman telekom. Alman telekomünikasyon şirketi (internet, telefon ve televizyon yayın hizmetleri sağlayıcısı).

Deutschland : Almanya. (almanca).

Deutschmark : Almanya'da para birimi. Alman markı.

Deutero : Döter. İkinci.

Deuteranomaly : Yeşil körlüğü. Deuteranomali. Döteranomali. Retinanın yeşil renge karşılık vermediği görme bozukluğu.

Deuteranopic : Döteranopi (retinanın yeşil renge karşılık vermediği görme bozukluğu, yeşil körlüğü) ile ilgili.

Deuterium : Kimya, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Atom numarası 1, atom ağırlığı 2,0147 olan hidrojen izotopu (d). Deuteryum. Döteryum (simgesi d). Ağır hidrojen. Deutoryum. Döteryum. Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran, hidrojen atomunun bir yerdeşi.

Deuteragonist : İkinci en önemli roldeki aktör. Baş kahramandan sonra gelen ikinci en önemli oyuncu (antik yunan). Anti yunanda ikinci oyuncu. İkinci karakter. İkinci en önemli rol.

 

İngilizce Deutsch Türkçe anlamı, Deutsch eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deutsch ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

German : Öz. New york eyaletinde yerleşim yeri. Alman. Almanyalı. Cermen. Aynı ana babadan.

Unbind : Bağını çözmek. Serbest bırakmak. Gevşetmek. Salıvermek. Çözmek. Bağlantı çözmek. Ciltten çıkar. Açmak. Salmak.

Deutsche : Almanya'nın ya da almanya ile ilgili (almanca). Alman.

Disconnect : Bağlantıyı kesmek. Netten düşmek. Akımını kesmek. Fişini çekmek. Birbirinden ayırmak. Bağlantısını koparmak. Bağlarını koparmak. Bağlantısını kesmek. Kesmek.

Snap off : Isırıp koparmak. Kırmak. Koparmak.

Break : Çözmek. Kopmak. Kesmek. Ani değişim. Dizginlemek. Paydos. Koparmak. Söylemek. Teneffüs. Bitmek.

Germanism : Germenizm. Alman sanatı. Alman hayranlığı. Germencilik.

Unhook : Çengelini çıkarmak. Çengelden çıkarmak. Kancadan kurtarmak. Kancasını çıkarmak. Çözmek. Çengelden çıkmak. Kancadan çıkarmak. Kancadan kurtulmak.

Germans : Alman. Cermen. Almanyalı. Öz. Almanya. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri.

Deutsch synonyms : german language, break off.

Deutsch zıt anlamlı kelimeler, Deutsch kelime anlamı

 

Attach : El koymak. Tutturmak. Bağlamak. Yapıştırmak. Yüklenmek. Yamamak. Bağlanmak. Bitiştirmek. İliştirmek. İlişkin kılmak.

Bind : Sarmak. Sarmak (çimento) tutmak. Ciltlemek. Usandırmak. Savut bağlantısını kesmeden, karşı namluyu dışarda bırakacak ölçüde yana açarak uygulanan çapraz. Zorunlu bırakmak. Yan çapraz. Takyit etmek. Fazla sıkmak. Bağlamak.

Connect : Devreye sokmak. Bağlı olmak. Bağlamak. Birleştirmek. Bağlantılamak. İletişim sağlamak. Raptetmek. İrtibatlamak. Birleşmek.

Deutsch antonyms : hook.