Almanca nedir, Almanca ne demek

Almanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre'nin bir bölümünde kullanılan dil
 • Bu dille yazılmış olan.

"Almanca" ile ilgili cümleler

 • "Türkiye'deyken epeyce çalışmıştım Almancaya." - N. Uygur
 • "Bir Almanca kitabın iç kapağından koparıp koğuşta baş ucuma astığım resme benziyor." - N. Hikmet

Almanca hakkında bilgiler

Almanca (Deutsch; eskimiş Nemçece), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın elsineden (Lisanlarından) biridir. Avrupa Birliği'nin resmî dillerinden biri ve en çok konuşulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, İsviçre'nin büyük bölümü, İtalya'nın Güney Tirol bölümü, Belçika'nın doğu kantonları, Polonya ve Romanya'nın kimi bölgeleri ve Fransa'nın Alsas-Loren bölgesinde konuşulmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden kimilerine özgü eski sömürgelerde (Namibya gibi; ama Güney Afrika da) dikkate değer ölçüde Almanca konuşan nüfûsa rastlanır. Çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde Almanca konuşan azınlıklar bulunmaktadır. Bunların arasında Rusya, Macaristan ve Slovenya sayılabilir. Ayrıca Kuzey Amerika'nın (özellikle ABD), Latin Amerika'da Arjantin ve Brezilya'nın kimi bölgelerinde Almanca konuşulmaktadır.

 

38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya'da konuşulmaktadır. Türkiye'de 25.000 kadar Alman ikâmet etmektedir. Bu grup eski tâbiriyle "Bosporus-Deutsche" ("Boğaziçi Almanları") ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan Alman vatandaşlarından oluşmaktadır.

Almanca dersi Türkiye'nin bazı Anadolu Liselerinde seçmeli ders olarak verilmektedir.

Almanca ile ilgili Cümleler

 • Şimdiye kadar ebediyetin ne için var olduğunu bilmezdim. Aramızdan bazılarının Almanca öğrenmesine bir şans vermek içinmiş.
 • Tom, bir İngiliz, kusursuz, aksansız Almanca konuştu. Daha iyi tanımasaydım, onu iyi bir aileden gelen bir Alman sanırdım.
 • "Bu bir beyaz bira mı yoksa bir buğday birası mı?" "Emin değilim."Benim Almancam yeterince iyi değil."
 • Bazı Almanca sözcükleri telaffuz etmek, İngilizce konuşan biri için son derece zordur örn. "Streichholzschächtelchen"
 • Bir İtalyan'ın, Alman dilinde şarkı söylenemeyeceğini söylediğini duydum; belki de bu yüzden neredeyse hiçbir İtalyan opera sanatçısı Almanca şarkı söylemiyor.
 • Kanadalı Almanca öğretmenimiz, "Shakespeare'i tanımak istiyorsanız onu Almanca olarak okumalısınız." dedi.
 • Avrupa Birliği'nin 24 resmi dili vardır. Ancak önemli metinler çoğu kez yalnızca şu üç dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca ve Almanca. Bu durum, bu dillere aşina olmayanlar için bir dezavantaj teşkil etmektedir. Ortak ve tarafsız bir köprü dil üzerinde çalışmanın zamanı çoktan gelmiştir.
 • Avrupa Birliği'nin teorik olarak aynı haklara sahip 23 resmi dili var ama uygulamada yalnızca üç dil işliyor: İngilizce, Fransızca ve Almanca.
 • Bazı Almanca kelimelerin telaffuz edilmesi İngilizce konuşan biri için son derece zordur. Örnek olarak: "Streichholzschächtelchen".
 • "Benimle Fransızca da konuş, sadece Almanca değil!" "Hayır, çünkü bir kez başlarsam bu bir alışkanlık olacak ve ben nasıl Almancamı geliştireceğim?"
 

Almanca anlamı, tanımı:

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Alman : Cermen soyundan olan halk. Bu halktan olan kimse.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Yahudi almancası : Almanya'dan çıkarılan Yahudilerin konuştuğu Almanca, Yiddiş.

Cermence : Bu dille yazılmış olan. Cermen dili.

Cermen : Bu halktan olan kimse. Bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar oturan halk.

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Yaygın : Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan. Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As.

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Lüks : Gereksinim dışı olan. Aydınlatma ölçü birimi. Gösterişli, şatafatlı. Aşırı, fazla. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. Hava basınçlı bir tür petrol lambası, lüks lambası.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde Almanca anlamı nedir?

İngilizce'de Almanca ne demek? : n. German, German language

Fransızca'da Almanca : allemand [le]

Almanca'da Almanca : deutsch; Deutsch; auf deutsch