Digestive türkçesi Digestive nedir

 • Midevi.
 • Sindirimle ilgili.
 • Sindirimsel.
 • Sindirimi kolaylaştırıcı.
 • Hazmettirici.
 • Sindirim.
 • Dijestif.
 • Sindirimi düzenleyen.
 • Sindirimi kolaylaştıran.
 • Sindirici.
 • Hazmettirici ilaç.
 • Sindirimi kolay.
 • Sindirime ait.

Digestive ile ilgili cümleler

English: Millions of beneficial organisms live in the human digestive tract.
Turkish: İnsanın sindirim sisteminde milyonlarca yararlı organizma yaşamaktadır.

Digestive ingilizcede ne demek, Digestive nerede nasıl kullanılır?

Digestive canal : Sindirimle görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp biçimindeki yapı, sindirim borusu. Sindirim işlevinin gerçekleştiği ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ve anüsle sonlanan yapı, kanalis alimentaryus. Sindirim kanalı. Sindirim borusu.

Digestive enzym : Sindirim enzimi.

Digestive fluid : Mide sıvısı.

Digestive form of ketosis : Ketozisin sindirim formu. Ketozis hastalığının sindirim sistemi semptomlarıyla ayırt edilen formu.

Digestive gland : Canlılarda besinlerin sindirilmesini sağlayan enzimler salgılayan, bağırsağa bağlı kese biçimindeki bez. Sindirim bezi. Canlılarda besinlerin sindirilmesini sağlayan enzimler salgılayan, bağırsağa bağlı kese şeklindeki bez.

Digestive troubles : Sindirim bozukluğu. Hazımsızlık.

Digestive juice : Tükrük, mide, pankreas ve bağırsaktan salgılanan ve içinde sindirim enzimleri bulunan sıvı. Mide özsuyu. Sindirim suları. Besinleri sindirmede yardımcı olmak üzere midede salgılanan asitler. Sindirim sıvısı.

 

Digestive organs : Sindirim organları. Besinleri sindiren vücut organları.

Digestive juices : Mide özsuyu. Besinleri sindirmede yardımcı olmak üzere midede salgılanan asitler. Sindirim suları.

Digestive rate : Hazmolma oranı. Sindirilebilirlik.

İngilizce Digestive Türkçe anlamı, Digestive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Digestive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absorber : Absorplayıcı. Emici. İşığı emerek azaltma özelliği gösteren ortam. Yutucu. İçine alan kişi veya bir şey. Işınım enerjisi soğuran madde. Emici kimse veya bir şey. Soğurucu. Emen madde. Uzay, nükleer enerji alanlarında kullanılır.

Peptics : Peptik ülser. Hazıma ilişkin. Hazım kolaylaştırıcı. Hazmı kolaylaştıran. Hazımla ilgili. Peptik.

Substance : Töz. Asıl mesele. Doğruluk. Öz. Asıl. Öge, madde, doku, özel nitelikleri olan madde, bir organ veya vücudu oluşturan şey. İçerik. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Servet. Anafikir.

Digestible : Dijestibl. Sindirilebilir. Hazmı mümkün. Hafif.

 

Digesters : Sindireç. Pişirme kazanı. Dijestör. Sindirime yardımcı olan madde. Hazmettirici madde. İçinde maddelerin yumuşatıldığı veya parçalara ayrıldığı alet. Sindiren. Besini hazmeden. Çürütücü.

Digester : Besini hazmeden. Sindireç. Sindirime yardımcı olan madde. Çürütücü. Hazmettirici madde. Sindiren. İçinde maddelerin yumuşatıldığı veya parçalara ayrıldığı alet. Dijestör. Pişirme kazanı.

Eupeptic : Kolay hazmettiren. Kolay hazmedilir. Neşeli. Şen. Öpeptik.

Gastric : Mide. Mide ile ilgili. Mideye ait, mideyle ilgili. Mideyle ilgili. Mide (ile ilgili). Gastrik. Midesel. Mideye ait.

Digestive synonyms : digestives, digestor, intimidating, digestors, nutritive, digestion, saturater, digestions, assimilation, peptic, intimidatory, easy to digest, alimentary.

Digestive ingilizce tanımı, definition of Digestive

Digestive kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Pertaining to digestion. That which aids digestion, as a food or medicine. Having the power to cause or promote digestion. As, the digestive ferments.