Director general türkçesi Director general nedir

  • Genel müdür.
  • İata'nın genel müdürü veya onun yetkili temsilcisi anlamında iata terimi.
  • Bir şirketin en üst düzey yöneticisi.

Director general ingilizcede ne demek, Director general nerede nasıl kullanılır?

Director : Bir oyunun dengeli ve disiplinli bir yolda doğru ve güzel bir biçime sokulması için gereken çalışmaları hazırlayan ve yöneten sanatçı. bir oyunun sahneden seyirciye sunulabilmesi için oyun yazarı, oyuncular, dekor sanatçısı, ışıklama uzmanı ve öteki uzmanlar ile işbirliği yaparak bu çalışmaları bağdaştıran, yöneten, oyuncuları belli bir anlayışta birleştiren sanatçı. (sahneye koyucu). Bireycil ya da kümecil oyun yordamında oyunun gidişini yöneterek edimcilere üstlenceler veren ve eylem içinde beliren açık ya da simgesel anlatımları yorumlayan, gözlem ve çözümlemelerde bulunan katılımcı gözlemci. Çiftucayın önüne yerleştirilen bir ya da daha çok sayıdaki iletken çubuk. Yönetici. Bir oyunu, gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra, dengeli ve sıkı bir düzen içinde, doğru, inandırıcı ve sanatsal bir biçimde, çeşitli alanların sanatçıları, uzmanları ve uygulayımcıları ile işbirliği yaparak sahneye çıkaran sanatçı. Koro şefi. Orkestra şefi. Rejisör. Yönetmen. Bir kuruluşu yöneten ve bu işlemler nedeniyle üzerine sorumluluk alan kişi.

 

General : Genel. General. Baş. Tarikat lideri. Yaygın. Orgeneral. Umum. Ordu komutanı. Halk.

Deputy director general : Genel müdür yardımcısı.

Director cameraman : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yönetmen-alıcı yönetmeni. Yönetmenlik ile alıcı yönetmenliğini bir arada yürüten sinemacı.

Director circle : Doğrultman çemberi.

Director of customs : Gümrük müdürü.

İngilizce Director general Türkçe anlamı, Director general eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Director general ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Presidents : Başkan. Devlet başkanları. Devlet başkanı. Cumhurbaşkanı. Rektör.

Managing director : Müdür. Mesul müdür. Yetkili kişi. Fabrika müdürü. Şirket müdürü. İdari yönetici. Yaygın ortaklıklarda yönetim kurulunca kendisine yürütme ve yönetim yetkisi verilen kişi. Yönetim müdürü.

General director : Genel direktör. Bir tiyatronun yönetsel piramidinin en üstündeki kişi. sanatsal işlerin değil, yönetsel işlerin baş sorumlusu. Başmüdür. Genel yönetici.

Ceo : Chief executive officer. İcra kurulu üyesi. Başyönetici. Bir şirketin veya büyük bir organizasyonun en tepedeki yöneticisi. Chamber of the board. Bir kurumun yönetiminden sorumlu olan ve kurumla ilgili her türlü etkinliği ve gelişmeyi yönetim kuruluna aktaran en üst düzey yönetici. Yönetim kurulu başkanı. Sorumlu müdür. Chief executive officer (icra kurulu başkanı).

 

Chief executive officer : İcra kurulu başkanı. Bir şirket veya büyük bir teşkilatın en tepe yöneticisi. Ceo. Yönetim kurulu başkanı. Baş icra sorumlusu. Başkan. Baş yönetici. İcra başkanı.

General manager : Yönetici. Umum müdür. Genel yönetici. Bir tiyatronun yönetsel piramidinin en üstündeki kişi. sanatsal işlerin değil, yönetsel işlerin baş sorumlusu. Tiyatronun sanat dışındaki her türlü yönetsel ve parasal işlerinin başında olan yetkili.