Managing director türkçesi Managing director nedir

 • Genel müdür.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • Müdür.
 • Murahhas üye.
 • Fabrika müdürü.
 • Yönetim müdürü.
 • Mesul müdür.
 • İdare müdürü.
 • Sorumlu müdür.
 • İdari yönetici.
 • Yetkili kişi.
 • Yaygın ortaklıklarda yönetim kurulunca kendisine yürütme ve yönetim yetkisi verilen kişi.
 • Şirket müdürü.

Managing director ingilizcede ne demek, Managing director nerede nasıl kullanılır?

Managing : Yönetim. Yönetme. Yönetimsel. İdare eden. İdare etme. İdareci. Yöneten. Mesul. Sorumlu. İdari.

Director : Bir oyunun dengeli ve disiplinli bir yolda doğru ve güzel bir biçime sokulması için gereken çalışmaları hazırlayan ve yöneten sanatçı. bir oyunun sahneden seyirciye sunulabilmesi için oyun yazarı, oyuncular, dekor sanatçısı, ışıklama uzmanı ve öteki uzmanlar ile işbirliği yaparak bu çalışmaları bağdaştıran, yöneten, oyuncuları belli bir anlayışta birleştiren sanatçı. (sahneye koyucu). Müdür. Yönetici. Rejisör. Sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Bir oyunu, gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra, dengeli ve sıkı bir düzen içinde, doğru, inandırıcı ve sanatsal bir biçimde, çeşitli alanların sanatçıları, uzmanları ve uygulayımcıları ile işbirliği yaparak sahneye çıkaran sanatçı. Yöneltici. İdareci. Çiftucayın önüne yerleştirilen bir ya da daha çok sayıdaki iletken çubuk. Yönetim kurulu üyesi.

 

Managing board : İdare heyeti. Yönetim kurulu.

Managing clerk : Büro şefi. Şirket sorumlusu.

Managing committee : Yönetim kurulu veya heyeti. İdari komite.

Managing documents : Belge yönetimi.

İngilizce Managing director Türkçe anlamı, Managing director eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Managing director ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Business manager : Tiyatro işlerinin yürütülmesini denetleyen kimse. İşletme müdürü. Tiyatro yönetmeni. Amir. İşletme yöneticisi. Yönetici. İşletmeci.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Managing partner : Faal şerik. Yönetici ortak.

Director general : İata'nın genel müdürü veya onun yetkili temsilcisi anlamında iata terimi. Bir şirketin en üst düzey yöneticisi.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A priori probability : Öncül olasılık.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Managing director synonyms : administrant, exec, administratrices, administrator, a priori information, gaffer, administrants, administrators, director, a level, general director, factory manager, a error, abel blanchard model, directors, gaffers, general manager, ceo, a priori theoretical criteria, aalen estimator, conductor, md, commissioner, a posteriori criteria, custodian, chief executive officer, custodians, curator, presidents, a posteriori information, acting partner, abc method.