Director türkçesi Director nedir

 • Bir oyunu, gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra, dengeli ve sıkı bir düzen içinde, doğru, inandırıcı ve sanatsal bir biçimde, çeşitli alanların sanatçıları, uzmanları ve uygulayımcıları ile işbirliği yaparak sahneye çıkaran sanatçı.
 • Yönetici.
 • İdareci.
 • Bir kuruluşu yöneten ve bu işlemler nedeniyle üzerine sorumluluk alan kişi.
 • Rejisör.
 • Sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır.
 • Müdür.
 • Çiftucayın önüne yerleştirilen bir ya da daha çok sayıdaki iletken çubuk.
 • Yöneltici.
 • Bir oyunun dengeli ve disiplinli bir yolda doğru ve güzel bir biçime sokulması için gereken çalışmaları hazırlayan ve yöneten sanatçı. bir oyunun sahneden seyirciye sunulabilmesi için oyun yazarı, oyuncular, dekor sanatçısı, ışıklama uzmanı ve öteki uzmanlar ile işbirliği yaparak bu çalışmaları bağdaştıran, yöneten, oyuncuları belli bir anlayışta birleştiren sanatçı. (sahneye koyucu).
 • Orkestra şefi.
 • Koro şefi.
 • Yönetmen.
 • Yönetim kurulu üyesi.
 • Bireycil ya da kümecil oyun yordamında oyunun gidişini yöneterek edimcilere üstlenceler veren ve eylem içinde beliren açık ya da simgesel anlatımları yorumlayan, gözlem ve çözümlemelerde bulunan katılımcı gözlemci.
 • Direktör.

Director ile ilgili cümleler

English: In 1854, Le Verrier became director of the Observatory of Paris. At the time, this observatory was in decay. Le Verrier reestablished the observatory as a place where good science was taking place.
Turkish: 1854'te Le Verrier Paris gözlem evi müdürü oldu. O dönemlerde bu gözlem evi parçalanma içindeydi. Le Verrier gözlem evini iyi bilimin yer aldığı bir yer olarak yeniden kurdu.

 

English: Moustapha was named the head of the organization after the director retired.
Turkish: Müdür emekli olduktan sonra Mustafa kuruluşun başına tayin edildi.

English: Before she retired, she worked as a secretary to a director of a research school at a university.
Turkish: O, emekli olmadan önce, bir üniversitede bir araştırma okulu müdürünün sekreteri olarak çalıştı.

English: I want to see the director of the company.
Turkish: Şirketin müdürüyle görüşmek istiyorum.

English: Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.
Turkish: Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü.

Director ingilizcede ne demek, Director nerede nasıl kullanılır?

Director cameraman : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yönetmenlik ile alıcı yönetmenliğini bir arada yürüten sinemacı. Yönetmen-alıcı yönetmeni.

 

Director circle : Doğrultman çemberi.

Director general : Genel müdür. İata'nın genel müdürü veya onun yetkili temsilcisi anlamında iata terimi. Bir şirketin en üst düzey yöneticisi.

Director of customs : Gümrük müdürü.

Director of photography : Alıcı devinimlerinin düzenlenmesinden, görünçlüğün aydınlatılmasından, görüntülerin yönetmenin isteklerine uygun biçimde sağlanmasından, alıcı takımının denetiminden sorumlu kimse. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Fotoğraf yönetmeni. Görüntü yönetmeni.

Director of public prosecutions : Cumhuriyet savcısı. Savcılık. Başsavcı.

Director of public prosecution : Savcı. Başsavcı.

Director of productions : Bir tiyatronun sanat işlerindeki baş yürütücüsü. tiyatronun sanat etkinliklerini düzenlemede söz sahibi olan baş kişi sanat alanında sorumluluk ondadır ve bağımsız olarak karar verir. oyuncuların sözleşmelerinde ve yönetmenin seçiminde onun onayı zorunludur. Sanat yöneticisi.

Producer director writer : Yapımcılık, yönetmenlik ve oyunluk yazarlığı işlerini birlikte yürüten kimse. Yapımcı-yönetmen-oyunluk yazarı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Director of primary education : İlköğretim yönetmeni. Bir ilçede bulunan ilkokullar ile köy okullarının yönetimle ilgili işlerine bakan ve aynı zamanda bir ilkokulun yönetmenliğini de yapan yönetici.

İngilizce Director Türkçe anlamı, Director eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Director ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commissioner : Yargıç. Şef. Delege. Komisyon üyesi. Hükümet temsilcisi. Vekil. Yetkili kişi. Yetkili kimse. Komiser.

Maestri : Maystro. Üstad.

Frugal : Tutumlu. Kanaatkar. Ucuz. Bol olmayan. İdareli. Sade ve ucuz. Dikkatli harcama yapan. Sade. Alçakgönüllü. Küçük.

Administrator : İdare amiri. Vasi. Mütevelli. Vekil. Uygulayıcı.

Gaffer : Saka. Pinpon. Şef. Ustabaşı. Yaşlı insan. Yaşlı adam. Moruk. İhtiyar. Dede.

Cantor : (kilise) koro şefi. Kantor.

Producer : Yapımcı. Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi. Yetiştirici. Prodüktör. Öndürücü. İktisat, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. İmalatçı. Fabrikatör.

Directors : Müdürler. Yöneticiler.

Coryphaeus : Temsilci. Sözcü.

Director synonyms : administrants, business leader, business manager, board, executive, administrative director, executives, exec, administrant, curator, stage manager, curatrices, administrators, bank manager, orchestra conductor, chorister, acting manager, manageresses, cantors, curators, kapellmeister, admin, board member, corporate director, administrative board member, managers, custodians, boss, district manager, maestros, coryphaei, bosses, produetor.

Director ingilizce tanımı, definition of Director

Director kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A manager or superintendent. One who, or that which, directs. One who regulates, guides, or orders.