Discrete data türkçesi Discrete data nedir

  • Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır.
  • Kesikli veri.
  • Ayrık veri.
  • Damgalarla gösterilen veri.

Discrete data ingilizcede ne demek, Discrete data nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Göze çarpan. Aralıklı. Münferit. Ayrı. Kesikli. Soyut. Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar). Diskrit. Ayrılmış. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır.

Data : Esaslar. Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür, bk. bilgi. Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Malumat. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Olaylar. Veriler. Karakteristik. Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci. Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen sayılar kümesi.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.

Dynamic discrete data model : Devingen kesikli veri modeli.

Discrete choice model : Kesikli seçim modeli.