Discrete data variable türkçesi Discrete data variable nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kesikli veri değişkeni.

Discrete data variable ingilizcede ne demek, Discrete data variable nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Ayrık. Farklı. Diskrit. Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar). Aralıklı. Belirli. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Göze çarpan. Münferit. Kesikli.

Data : Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Malumat. Karakteristik. Esaslar. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Veriler. Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Bir sanat eserine veya edebi bir esere temel olan ana ilke. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler. Bilgi.

Variable : Uyuşmazlık. Değişken şey. Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli altbölüm ve seçenekleri olan bir nitelik. Değişen şey. Tutarsızlık. Dönek. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcı değişken, bağımlı değişken. Bilgisayar, eğitim, ekonomi, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Değişken. Sebatsız.

 

Discrete data : Kesikli veri. Ayrık veri. Damgalarla gösterilen veri. Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Dynamic discrete data model : Devingen kesikli veri modeli.

Continuous data variables : Sürekli veri değişkenleri.

İngilizce Discrete data variable Türkçe anlamı, Discrete data variable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discrete data variable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A error : A-hatası.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A priori information : Öncül bilgi.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Discrete data variable synonyms : a priori analysis, aalen estimator, a priori probability, a posteriori criteria, abadir test, a posteriori information.