Discrete data model türkçesi Discrete data model nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kesikli veri modeli.

Discrete data model ingilizcede ne demek, Discrete data model nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Diskrit. Ayrık. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Soyut. Kesikli. Belirli. Farklı. Ayrılmış. Münferit. Aralıklı.

Data : Girdi. Veri. Malumat. Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci. Bir araştırmanın temeli olan ana öge. Karakteristik. Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Olaylar. Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür, bk. bilgi. Esaslar.

Model : Model. Mankenlik yapmak. Biçe. Taslam. Örnek olan. Tip. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı. Manken. Örneğe göre yapmak. Örnek.

Dynamic discrete data model : Devingen kesikli veri modeli.

Discrete data : Ayrık veri. Kesikli veri. Damgalarla gösterilen veri. Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır.

Data model : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Veri modeli.

 

Pooled panel data model : Havuzlanmış panel veri modeli.

Dynamic panel data model : Devingen panel veri modeli.

Random coefficients panel data model : Rastsal katsayılar panel veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.

İngilizce Discrete data model Türkçe anlamı, Discrete data model eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discrete data model ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori probability : Öncül olasılık.

A error : A-hatası.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

Discrete data model synonyms : a posteriori analysis, abel blanchard model, a priori analysis, abadir test, a posteriori criteria, a priori information.