Disposable income türkçesi Disposable income nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Harcanabilir gelir.
  • Kullanılabilir.
  • Harcanabilir kişisel gelir.
  • Net gelir.
  • Kullanılabilir gelir.
  • Vergiler kesildikten sonra harcama veya tasarruf amacıyla bir kimseye kalan net gelir.
  • Hanehalkının bir yıl içinde tüketim ve tasarruf biçiminde kullanabileceği toplam gelir. bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde kişisel gelirden gelir vergilerinin çıkarılmasıyla bulunan gelir.
  • Safi gelir.

Disposable income ingilizcede ne demek, Disposable income nerede nasıl kullanılır?

Disposable : Kullanıldıktan sonra atılan. Tek kullanımlık şey. Kullandıktan sonra atılan. Kullanılıp atılabilir. Emre amade. Emre hazır. Harcanabilir. Elden çıkarılması mümkün. İadesiz. Mevcut.

Income : Her tür hak ve işlerle taşınır ve durağan mallardan sağlanan yararlar. (aylık, ürem, kira, özel gelir vb. gibi). Bk. gelir gelir getiren taşınmaz. Kar. Gelir. Vücuda giren gıda. İrat. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Rant. Varidat. Kazanç.

Disposable camera : Tek kullanımlık fotoğraf makinesi.

Disposable contact lens : Kullanılıp atılabilir lensler. Tek kullanımlık lensler.

Disposable contact lenses : Kullanılıp atılabilir lensler. Tek kullanımlık lensler.

Disposable cups : Tek kullanımlık bardaklar. Bir defa kullanıldıktan sonra atılan kağıt veya plastik bardaklar.

 

İngilizce Disposable income Türkçe anlamı, Disposable income eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disposable income ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Utilizable : Yararlanılabilir. İstifade edilir. Kullanılır.

Net proceeds : Gerçek gelir. Net gelirler. Net hasılat. Katkısız gelir. Net hasıla. Net kazançlar. Net kar.

Useable : Kullanılır.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Net receipts : Net hasılat.

Disposable personal income : Arı kişisel gelir. Kişi tarafından, devlete yapılan ödemelerden sonra tüketim ve birikime ayrılabilen gelir. Kullanılabilir kişisel gelir. Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde o ülke vatandaşlarının kişisel gelirlerinden gelir vergisi düşüldükten sonra kalan gelir büyüklüğü. Kullanılabilir şahsi gelir. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Usable : Kullanışlı. Yaraklı. Elverişli. Kullanılır.

Ability rent : Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı. Yetenek rantı.

 

Availabilities : İşe yararlık. Mevcudiyet. Müsait olma. Geçerlik. Geçerlilik. Mevcut olma. Hazır bulunma. Kullanırlık. Bulunma durumu.

Disposable income synonyms : a group shares, net income, ability to pay approach, practicable, a type mutual funds, a shift in individual demand, marginal income, abnormal budget expenditures, a change in supply, available, a pass through certificate, employable, abnormal budget receipts, net yield, in season, availability, a change in individual demand, abolition of forced labour convention, abnormal budget, ability to pay principle, dpi, take home pay, a shift in demand, exploitable.