Dizüstü bilgisayar nedir, Dizüstü bilgisayar ne demek

 • Dizüstü

İngilizce'de Dizüstü bilgisayar ne demek? Dizüstü bilgisayar ingilizcesi nedir?:

laptop computer, notebook computer

Dizüstü bilgisayar anlamı, kısaca tanımı:

Dizüstü : Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi.

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Dizüstü bilgisayar ile ilgili Cümleler

 • Geçen Cumartesi bir dizüstü bilgisayar aldım.
 • Dizüstü bilgisayarımı nereye koydun?
 • Tom'a bir dizüstü bilgisayar aldım.
 • Benim bir dizüstü bilgisayara ihtiyacım var.
 • Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif.
 • Dizüstü bilgisayarımı almaya gitmem gerekiyor.
 • Dizüstü bilgisayarımı burada bulamıyorum; onu başka yere koymuş olmalıyım.
 • Ali dizüstü bilgisayarını kapattı.
 • İşte pembe dizüstü bilgisayarım.
 • Dizüstü bilgisayarımı almaya gitmeliyim.
 • Benim bir dizüstü bilgisayarım var.
 • Dizüstü bilgisayarını al.

Diğer dillerde Dizüstü bilgisayar anlamı nedir?

İngilizce'de Dizüstü bilgisayar ne demek? : laptop computer