Drossy coal türkçesi Drossy coal nedir

  • Piritli kömür.
  • Madencilik alanında kullanılır.

Drossy coal ingilizcede ne demek, Drossy coal nerede nasıl kullanılır?

Drossy : Değersiz olan. Değeri olmayan. Metal cürufuna benzeyen veya cüruf kapsayan. Cüruflu. Mader cürufu içeren. Maden posası içeren.

Coal : Kor. Yanmak. Maden kömürü. Kömür almak. Kömür. Kökeni bitkisel, değişmiş ve başkalaşmış katı yakıt. (örneği ve derecesi ilkel maddelerin geçirdiği başkalaşıma bağlıdır.). Karaelmas. Taşkömürü. Kimya, madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Kömür vermek.

Activated charcoal : Etkinleştirilmiş kömür. Aktif kömür. Aktif odunkömürü. Etkin kömür.

Activated choarcoal : Bitkisel olanı, odunun 900 c°’de yakılması ve güçlü asitlerle muamele edilmesiyle, hayvansal olanı ise kemiğin yakılması ve temizlenmesiyle elde edilen siyah renkli, kokusuz, hiçbir çözücüde çözünmeyen, son derece güçlü yüzeyde tutucu ve kurutucu etkiye sahip, güçlü asit ve alkali bileşikler hariç olmak üzere tüm zehirlenmelerin tedavisinde toksik maddenin mide ve bağırsaklardan emilimini engelleyen ve hayvanlarda 1-3mg/kg dozunda ağız yoluyla kullanılan toz halinde bir madde, aktif kömür. Aktif kömür. Etkin kömür.

Activated coal : Çözeltilerden renk giderme ya da gaz karışımlarından kimi gazlan ayırma amacıyla yüze yutma özelliği geliştirilmiş kömür. Aktif kömür. Etkinleştirilmiş kömür. Etkin kömür.

 

Animal charcoal : Hayvankömürü. Kemik kömürü. Hayvansal kömür. Hayvan kemiği ve kanının tam olarak yakılmaması sonucu üretilen, kalsiyum fosfatça zengin, ağılı gazları tutmada, renk gidermekte kullanılan kömür. Hayvan kömürü.

İngilizce Drossy coal Türkçe anlamı, Drossy coal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Drossy coal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acid rock : Asit kaya. Ritminde ve sözlerinde psikedelik olaylara göndermeler içeren heavy rock müziği (1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır). Asidik kayaç. Ekşitli kaya.

Actinolite : Aktinolit. Işıntaşı.

Abandon : Tehire salmak. Dayandırmak. Vazgeçmek. Boşlamak. El etek çekmek. Kendinden geçme. Kendini tamamıyla vermek. Başından atmak. Çıkıp gitmek.

Additional flotation : Yeniden yüzdürme.

Adit : Tünel. Galeri. Giriş galerisi. Maden ocağı ağzı. Yatay giriş galerisi. Giriş lağımı. Giriş. Yaklaşım iç yolu. Maden galerisi.

Accident frequency : Kaza sıklığı.

Abandoned mine : Bırakılmış ocak.

Acetylene lamp : Karpit lambası. Karpit ışıtacı. Asetilen lambası.

Additional support : Ek destek.

Acid treatment : Asitle muamele. Asitle işleme. Ekşitleme. Asitle arıtma.

Drossy coal synonyms : acidization, activated carbon, acid proof, advance per shift, advance heading, advancing longwall.