Adit türkçesi Adit nedir

  • Yaklaşım iç yolu.
  • Maden galerisi.
  • Yatay giriş galerisi.
  • Giriş.
  • Giriş lağımı.
  • Maden ocağı ağzı.
  • Tünel.
  • Giriş galerisi.
  • Galeri.
  • Madencilik alanında kullanılır.

Adit ile ilgili cümleler

English: Good traditions should be preserved.
Turkish: İyi geleneklerin korunması gerekir.

English: Ali believes in traditional gender roles.
Turkish: Ali geleneksel cinsiyet rollerine inanır.

English: Ali won't be extradited to Australia.
Turkish: Ali Avustralya'ya iade edilmeyecek.

English: Country people are traditionally suspicious of strangers.
Turkish: Köy insanları geleneksel olarak yabancılardan kuşkulanırlar.

English: Even a (traditional Korean) straw shoe belongs to a pair. (literal)
Turkish: Bir geleneksel Kore saman ayakkabısı bile bir çifte aittir.

Adit ingilizcede ne demek, Adit nerede nasıl kullanılır?

Adit entrance : Galeri girişi. Galeri ağzı.

Drainage adit : Akaçlama galerisi. Drenaj galerisi.

Adits : Tünel. Giriş. Kaptaj. Galeri. Kaptaj galerileri.

Aditus laryngis : Kavum faringisle kavum laringisi birleştiren geçit, aditus laringis. Gırtlak girişi.

Aditus pharyngis : Yutak geçidi. Ağız boşluğuyla yutak boşluğunun ilişkisini sağlayan geçit, aditus faringis.

According to tradition : Geleneğe göre. Adetlere uygun olarak.

Auricular tradition : Kulaktan kulağa yayılarak gelen gelenek.

 

Andradite : Andradit.

Area co tradition : Bölgesel ortak gelenek. Bir bölgedeki değişik kültürlerin aynı tarihsel ve toplumsal etkenler altında kazandığı ortak geleneksel kültür, bk. kültür, gelenek, krş. bölgesel halk toplumu.

Customs and traditions : Örf ve adetler. Gelenek ve görenekler.

İngilizce Adit Türkçe anlamı, Adit eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Passage : Dar yol. Pasaj. Bilet ücreti. Kültür mikroorganizmalarının taze bir besi yeri ortamına aktarma işlemi. Bent. Geçiş. Bağırsakların çalışması. Seyircilerin yerlerine gitmeleri için seyir yerinde bulunan geçiş yeri. Geçme. Akış.

Advents : Hz isa'nın görünmesi. Görünme. Hz isa'nın gelmesi. Noel öncesi dört hafta. Gelme. Varış. Geliş. Gelip çatma. Yaklaşma. İlerleyiş.

Subways : Metro. Metrolar. Alt geçit.

Accesses : Erişme. Yanaşmak. Nüfuz. Yaklaşım. Methal. Kullanma. Erişim. Hastalık nöbeti. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar).

Tunneled : İçgeçit. Dehliz. Yeraltı geçidi. Tünel açmak. Tünel yapmak. Yeraltı yolu. Topu rakibinin bacağının arasından geçirme.

Additional flotation : Yeniden yüzdürme.

Galleries : Kemeraltı. Lağım. Üst balkon. Dehliz. Galeriler. Ucuz balkon.

Roadway : Taşıt yolu. Platform. Yol. Yolun ortası. Yol ortası. Şose. Köprünün trafikçe kullanılan kesimi. Şerit. Yol şeridi.

Salon : Dükkan. Kültür toplantısı. Eskiden yazarlar ve düşünürler tarafından yapılan toplantı. Salon. Sergi salonu. Misafir odası.

Activated carbon : Aktive edilmiş karbon. Aktif kömür. Etkin karbon. Sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi. Aktif karbon. Etkinleştirilmiş karbon. Etkin kömür. Emici kömür.

 

Adit synonyms : gallery, tunnel, anting, acidization, access, admittance, admissions, gallerying, accident frequency, pigeonry, the tube, admittances, actinolite, anteing, advance heading, heading, arriving, feeding tube, antes, additional support, roadways, acetylene lamp, access gallery, admission, acid rock, abandon, galleria, adits, ante, subway, anted, salons, advancing longwall.

Adit ingilizce tanımı, definition of Adit

Adit kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An entrance or passage. Specifically: The nearly horizontal opening by which a mine is entered, or by which water and ores are carried away. Called also drift and tunnel.