Energies türkçesi Energies nedir

Energies ile ilgili cümleler

English: Within the past 30 years, astronomers have developed the ability to view the universe in radio waves, gamma-rays, and all energies in between. This ability has allowed us to discover amazing events in our universe.
Turkish: Geçtiğimiz 30 yıl içinde gök bilimcileri radyo dalgaları, gama ışınları ve arasında kalan tüm enerjilerle evreni inceleme yeteneğini geliştirdiler. Bu yetenek evrenimizdeki şaşırtıcı olayları keşfetmemize imkan verdi.

English: His work absorbed all his energies.
Turkish: Onun işi bütün enerjisini çekti.

English: I concentrated all my energies on the problem.
Turkish: Tüm enerjimi sorun üzerinde yoğunlaştırdım.

English: In a closed system the sum of the contained energies remains constant.
Turkish: Kapalı bir sistem içerisinde bulunan enerjilerin toplamı sabit kalır.

Energies ingilizcede ne demek, Energies nerede nasıl kullanılır?

Energid : Hücre çekirdeği.

Energise : Yaşam bulmak. Uyarmak. Harekete geçirmek. Kudret vermek. Elektrik enerjisi sağlamak (ayrıcao energize). Hayat bulmak. Enerji sağlamak. Enerji vermek. Dinamikleştirmek. Güç vermek.

Energised : Canlandırmak. Kudret verilmiş. Elektrik enerjisi sağlamak (ayrıcao energize). Uyarmak. Neşelendirmek. Güç verilmiş. Harekete geçirilmiş. Enerji sağlanmış.

 

Energiser : Tetikleyici. Enerji besleyici. Enerji sağlayıcı. Kudret sarfedici. Güç verici. Kudret verici. Elektrik enerjisi sağlayan aparatlar. Uyarıcı. Canlandıran ve uyaran şey yada kimse. (argo terim) halüsinasyonlara sebep olan pcp hapı (ayrıca energizer).

Energisers : Tetikleyici. Canlandıran ve uyaran şey yada kimse. Kudret sarfedici. Neşelendiren veya uyaran kimse veya şey. Uyarıcı. Elektrik enerjisi sağlayan aparatlar. Harekete geçirici. Enerji besleyici. Kudret verici. Güç verici.

De energise : -den elektrik enerji sini boşaltmak. Daha az dayanma gücü veya enerjisi olmak (ayrıca de energize). Elektrik enerjisini ortadan kaldırmak. Gücü kesmek.

De energize : Daha az dayanma gücü veya enerjisi olmak (ayrıca de energise). -den elektrik enerji sini boşaltmak. Gücü kesmek. Elektrik enerjisini ortadan kaldırmak. Enerjisini kesmek.

Energization : İçerisinde elektirk enerjisi depolaması için elektrik akımı sağlama eylemi. Enerjileme. Daha yüksek bir enerji seviyesine yükseltme eylemi.

Energizes : Dinamikleştirmek. Enerji sarfetmek. Kudret sarfetmek. Hayat bulmak. Güç vermek. Enerji sağlamak. Canlandırmak. Harekete geçmek. Enerji vermek. Yaşam bulmak.

 

Energizing : Enerji sağlama. Enerji verici. Enerji sarfetmek. Güç verme. Harekete geçirmek. Enerji vermek. Harekete geçme. Güç vermek. Kudret sarfetme. Kudret verme.

İngilizce Energies Türkçe anlamı, Energies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Energies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Peps : Canlılık. Azim. Şevk. Çeviklik.

Effort : Çabalama. Efor. Uğraşma. Teşebbüs. Çaba. Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Emek. Eser. Girişim.

Dint : Ufak oyuk. İz. Ufak çukur. Çizik. Çentik. Çizgi. Ufak çukur açmak.

Liven : Canlanmak. Neşelendirmek. Neşelenmek. Canlandırmak.

Revive : Geri getirmek. Tazelemek. Sağlıklı olmak. Ayılmak. Hayata döndürmek. Neşelendirmek. Tasfiye etmek (metalurji terimi). Ortaya çıkmak. Tekrar kullanmaya başlamak. Dirilmek.

Vivify : Canlılık kazandırmak. Güçlendirmek. Canlandırmak. Neşelendirmek. Hayat vermek.

Diligence : Tedbir. Dikkat ve tedbir. Çaba. Hamaratlık. Önlem. Atlı posta arabası. Dikkat. Çalışkanlık. Özenle ve sebat ederek çalışma. İhtimam.

Assiduities : Çalışkanlık. Özen.

Doughtiness : Cesaret. Yiğitlik.

Birr : Mırıldanma sesi. İrlanda'da yerleşim yeri. Etiyopya'nın eski para birimi. Konuşma sırasında kelimelere yapılan vurgu. Eski etiyopya para birimi.

Energies synonyms : liven up, excite, invigorate, renovate, avidity, ardour, ardors, pith, capabilities, revivify, clouted, go, enliven, energy, lives, ability, emphasis, reanimate, ascendance, repair, intensiveness, exponent, austere, dinted, capacity, reinvigorate, dints, arduous, brace, modify, ardours, abilities, perk up.

Energies zıt anlamlı kelimeler, Energies kelime anlamı

Sedate : Uslu. Sakinleştirici ilaç vermek. Yatıştırmak. Sakin. Ağırbaşlı. Yatıştırıcı vermek. Temkinli. Sakinleştirmek. Oturaklı. Uyku ilacı verip uyutmak.

Deaden : Zayıflatmak. Köreltmek. Körletmek. Donuklaştırmak. Hafifletmek. Uyuşturmak. Kesmek. Azaltmak. Katılaştırmak. Kesmek (ses veya ağrı vb'ni).

De energise : Gücü kesmek. Elektrik enerjisini ortadan kaldırmak. -den elektrik enerji sini boşaltmak. Daha az dayanma gücü veya enerjisi olmak (ayrıca de energize).

Energies antonyms : de energize.