Fanaticized türkçesi Fanaticized nedir

  • Fanatikleşmiş.
  • Radikal olan.
  • Aşırı giden.
  • Radikalleşmiş.

Fanaticized ingilizcede ne demek, Fanaticized nerede nasıl kullanılır?

Fanaticize : Fanatikleşmek. Bir fanatik gibi hareket etmek (ayrıca fanaticise).

Fanaticism : Fanatiklik. Bağnazlık. Tutuculuk. Taassup. Yobazlık. Düşkünlük. Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü. Fanatizm.

Fanatic belief : Radikal fikir. Aşırı ve ölçüsüz inanç. Radikal düşünce. Fanatik inanç. Fanatik düşünce.

Fanatic : Aşırı meraklı. Müfrit. Fanatik. Aşırı düşkün. Hasta. Aşırı. Mutaassıp. Softa. Sofu. Tutucu kimse.

Fanatical : Aşırı düşkün. Mutaasıp. Hasta. Bağnaz. Sofu. Fanatik. Mutaassıp. Aşırı meraklı. Yobaz. Tutucu.

Fanatics : Mutaassıp. Bağnaz. Hasta. Fanatik kimse. Müfrit. Aşırı meraklı. Sofu. Softa. Fanatik. Aşırı.

Fanatically : Aşırı düşkün bir şekilde. Fanatik bir şekilde. Radikal şekilde. Bağnaz bir şekilde. Dindar bir bağnazlık içerisinde olacak şekilde. Tam anlamıyla. Radikal olarak. Katı bir biçimde. Tutucu bir şekilde. Bağnazca.