Fanaticism türkçesi Fanaticism nedir

  • Yobazlık.
  • Fanatizm.
  • Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü.
  • Düşkünlük.
  • Tutuculuk.
  • Fanatiklik.
  • Bağnazlık.
  • Taassup.

Fanaticism ingilizcede ne demek, Fanaticism nerede nasıl kullanılır?

Fanaticize : Fanatikleşmek. Bir fanatik gibi hareket etmek (ayrıca fanaticise).

Fanaticized : Aşırı giden. Fanatikleşmiş. Radikalleşmiş. Radikal olan.

Fanatic belief : Radikal düşünce. Fanatik düşünce. Radikal fikir. Fanatik inanç. Aşırı ve ölçüsüz inanç.

Fanatic : Bağnaz. Mutaassıp. Sofu. Fanatik. Fanatik kimse. Müfrit. Hasta. Aşırı. Softa. Aşırı düşkün.

Fanatical : Hasta. Aşırı düşkün. Mutaassıp. Yobaz. Tutucu. Bağnaz. Aşırı meraklı. Sofu. Fanatik. Mutaasıp.

Profanations : Kutsal şeye saygısızlık. Dünyevileştirme. Saygısızca kullanma.

Fanatically : Dindar bir bağnazlık içerisinde olacak şekilde. Bağnaz bir şekilde. Radikal şekilde. Fanatik bir şekilde. Tam anlamıyla. Katı bir biçimde. Tutucu bir şekilde. Radikal olarak. Aşırı ve ölçüsüzce. Aşırı düşkün bir şekilde.

Profanation : Kutsal şeye saygısızlık. Dünyevileştirme. Saygısızca kullanma.

Fanatics : Fanatik. Müfrit. Sofu. Bağnaz. Aşırı. Tutucu kimse. Mutaassıp. Aşırı meraklı. Hasta. Softa.

 

İngilizce Fanaticism Türkçe anlamı, Fanaticism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fanaticism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bigotry : Dar kafalılık. Sofuluk. Darkafalılık. Gericilik.

Droopiness : Sarkıklık. Zayıflık. Düşüklük. Halsizlik. Bitkinlik.

Craze : Moda. Çatlak desenle sırlamak. Rağbet. Çatlamak. Delilik. Çok heyecanlandırmak. Hayranlık. Deli etmek. Çıldırtmak. Çılgınlık.

Addiction : Tutkunluk. İllet. Tiryakilik. Hastalık. Alışkanlık. Alışma. Tutku. Bağımlılık.

Rabidness : Kudurmuşluk. Çılgınlık. Cinnet. Kuduzluk.

Zealotry : Gayretkeşlik.

Illiberality : Eli sıkılık. Cimrilik. Dar görüşlülük. Bilgisizlik.

Fundamentalism : Köktencilik. Kökten dincilik. Temelcilik. Aşırı tutuculuk. Köktendincilik. Fundamentalizm.

Stuffiness : Burun tıkanıklığı. Boğuculuk. Tıkanıklık. Alınganlık. Dargınlık. Sıkıcılık. Havasızlık. Kibirlilik. Kendini bir şey sanma.

Narrow mindedness : Dar fikirlilik (fig.).

Fanaticism synonyms : fanatism, crazes, addictions, fixation, reactionary, decrepitude, attachment, orthodoxy, zealotries, affection, religiosity, devotion, immobilism, cacoethes, intolerance, conservatism, dotage, orthodoxies, conservativeness, toryism, bigotries, being broken down, dotages, adversity.

Fanaticism zıt anlamlı kelimeler, Fanaticism kelime anlamı

Tolerance : Fizik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhangi fizik ya da kimya dizgesinin hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde ya da çalıştırılmasında izin verilen en çok yanılma sınırı. Dayanma. Tahammül (organizma vb'ne özgü). Yanılma payı. Dayanıklılık. Oynama payı. Müsamaha. Bir ölçme ya da sınama işleminde gereksinmelere göre belli düzeyde yanılgıları göze alma ya da belli bir yanılma payına göz yumma durumu. Hoşgörülülük.

 

Fanaticism ingilizce tanımı, definition of Fanaticism

Fanaticism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Religious frenzy. Excessive enthusiasm, unreasoning zeal, or wild and extravagant notions, on any subject, especially religion.