Feted türkçesi Feted nedir

Feted ile ilgili cümleler

English: The ships were buffeted by the wind and the rain.
Turkish: Gemiler rüzgar ve yağmur tarafından sarsıldı.

Feted ingilizcede ne demek, Feted nerede nasıl kullanılır?

Buffeted : (fırtına yüzünden) harabeye dönmüş. Boğuşmak. Yumruklamak. Sarsmak. Mücadele etmek. Tokat atmak.

Fete : Piknik. Bayram. Eğlence. Kutlamak. Şenlik. Çit. İyi ağırlamak. Ziyafet. Ziyafet vermek. Şölen.

Fetes : Şenlik. Kutlamak. Çit. Ziyafet vermek. Piknik. Ziyafet. Ağırlamak. Bayram. Eğlence. Yortu.

Buffeter : Fren.

Buffeters : Fren.

Effeteness : Ölü gibi olma. Verimsiz olma. Ruhsuzluk. Sönük olma. Bitkinlik. Köhnemişlik. Tükenmişlik. Çökmüşlük. Kısır olma durumu.

Feta : Koyun sütünden yapılan beyaz tuzlu ufalanan geleneksel yunan peyniri (keçi veya inek sütünden de yapılabilen).

Fet : Alan etki tranzistoru.

Cafeteria system : Kafeterya sistemi. Otomatik yemleme. Kafetarya sistemi. Rasyonların veya rasyon ham maddelerinin, hayvanların yiyebilecekleri kadar yemelerini sağlayacak biçimde verilerek yemlenmeleri yöntemi, otomatik yemleme.

Effetely : Kısır bir şekilde. Yorgun bir halde. Çökmüş bir şekilde. Eskimiş bir halde. Kısır halde. Bitkin bir şekilde. Verimsizce. Ölü gibi. Güçsüzce. Köhnemiş bir şekilde.

 

İngilizce Feted Türkçe anlamı, Feted eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Feted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Carnival : Büyük spor olayı. Gezici sirk veya fuar. Karnaval. Festival. Dinsel eğlence.

Undernourish : Yeterli beslememek. Kötü beslemek.

Hedgerow : Ağaçlardan oluşan çit. Çalı çit. Ekilmiş çalılardanyapılmış çit. Çalı engel. Ekilmiş ağaçlardan oluşan çit. Çalı sırası. Çit dizisi.

Bottlefeed : Biberonla beslemek. Bir bebeği biberonla beslemek.

Festival : Festival. Tiyatro şenliği. Çeşitli oyunların ve sanat ürünlerinin halk önünde belli bir düzen ve sıra içinde topluca değerlendirilmesi ve sonunda ödül verilmesi ile ortaya çıkan gösteriler kümesi. bazı şenlikler ödülsüzdür. Çoğunlukla yaz aylarında oynatılan sanat bakımından örnek oyunlar. bu şenlikler tiyatro tarihi yönünden önemli yerlerde (epidauros) ya da önemli sanatçıların doğum yerlerinde (mozart-salzburg) ya da çeşitli tiyatro kültürü olan ulusları karşılaştıracak başkentlerde (theatre des nations-paris) düzenlenir. Bir toplumun kendini her tür kötü dış ve iç etkenlerden korumak, bol ürün elde etmek, barış ve güvence içinde yaşamak amacıyla bir mevsimden ötekine, bir yaşam çağından sonrakine ve toplumsal bir yaşantıdan başka bir yaşantıya geçme ya da tarihsel, dinsel, söylensel olay, kişi, varlık ve yüce varlıkları anma sırasında topluca yemek yiyerek, oynayarak, bağırarak, iş görerek yaptığı geleneksel eğlenim türü. krş. büyü, din, söylen. Düğün dernek.

 

Commemorating : Anma. Anmak. Hatırasına yapmak.

Binges : İçki alemi yapmak. Cümbüş. Tıkınmak. Çilingir sofrası. Alem. Aşırı veya çok yemek. İçki alemi. Çok fazla içki içilen süre. Bir şeyin aşırı derecede yapıldığı süre.

Banqueted : Resmi yemek. Resmi ziyafet. Banket. Şölen. Yemek vermek. Yemeğe katılmak. Ziyafete katılmak.

Dined : Akşam yemeği vermek. Yemek vermek. Akşam yemeği yemek. Yemeğe davet etmek. Yemek yemek. Günün esas yemeğini yemek. Akşam yemeğini yemek.

Beano : Parti. Şölen.

Feted synonyms : nutrify, malnourish, fiesta, suck, bairam, aliment, crop, congratulate, range, festivities, fence, enclosure, entertains, breakfast, give suck, banquets, congratulate on, barriers, commemorates, clotures, slop, wet nurse, convivial, force feed, congratulated, holidays, inject, congratulating, festivals, celebrates, holidaying, dine, feast.

Feted zıt anlamlı kelimeler, Feted kelime anlamı

Starve : Açlıktan gözü kararmak. Açlıktan kıvranmak. Açlıktan ölmek. Aç bırakmak. Midesi kazınmak. Sefalet çekmek. Çok acıkmak. Acından ölmek. Mahrum etmek. Açlıktan öldürmek.

Bottlefeed : Biberonla beslemek. Bir bebeği biberonla beslemek.

Breastfeed : Emzirmek. Meme vermek. Anne sütüyle beslemek. Anne sütü ile beslemek.

Feted antonyms : abstain.