Bayram nedir, Bayram ne demek

 • Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
 • Özel olarak kutlanan gün
 • Sevinç, neşe.

"Bayram" ile ilgili cümleler

 • "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar." - N. Cumalı
 • "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum." - H. E. Adıvar

Yerel Türkçe anlamı:

Bayrağını

Bayram isminin anlamı, Bayram ne demek:

Erkek ismi olarak; Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. Sevinç, neşe.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Giresun şehri, Şebinkarahisar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Ankara şehrinde, Ayaş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Bayram hakkında bilgiler

Bayram, millî, dinî veya özel olarak önemi olan ve kutlanan gün veya günlerdir.

Türkçe (Bay/May) kökünden türemiştir. Zenginlik, yücelik ve kutluluk bildirir. Kelime en eski Türkçe örneklerde badram olarak geçmektedir. Kelime Orta Farsçada paδrām ve aynı anlamda Soğdcada patrām yazımı ile neşe, huzur, mutluluk, sessizlik demektir. İran dillerinde pati- geri, tekrar + rāma- sükûn, barış ve mutluluk. Beyrem veya Mayram olarak da söylenir.

Türk ve Altay halk inancında Bayram niteliği taşıyan farklı kutlu günler bulunur. Türklerde İslam öncesi genel kabul görmüş iki bayram vardır.

 

Ayrıca Sümer geleneğinden Ortadoğu ve Orta Asyaya yayılmış olan ve sözbiçim olarak da bu sıralamaya uygun düşen Nardugan bayramı bulunur.

Bayram ile ilgili Cümleler

 • Yeni Cadılar Bayramı kostümümü beğeniyor musun?
 • Bayram arifesinde terminaller ana baba günü olur.
 • Cadılar bayramı yakında.
 • Bir kafatası şeklinde bir asteroid, Cadılar Bayramı'nda Dünya'nın yanından geçip gitti.
 • Bayramınız kutlu olsun.
 • Jale'nin yeni Cadılar Bayramı kostümünü beğeniyor musun?
 • Tom'un yeni Cadılar Bayramı kostümünü beğeniyor musun?
 • Cadılar Bayramı kostümün korkutucu mu yoksa sevimli mi?
 • Jale kendi Cadılar Bayramı kostümünü hazırladı.
 • Bayram değil,seyran değil,eniştem beni niye öptü?

Bayram kısaca anlamı, tanımı:

Milli : Mil içeren.

Neşe : Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma. Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret.

Bayram etmek : Çok sevinmek.

Bayram haftasını mangal tahtası anlamak : Sözü, konu ile hiçbir ilgisi olmayacak bir biçimde ters anlamak.

Bayram koçu gibi : Gösterişli görünmek amacıyla aşırı bir biçimde süslenmiş olan.

Bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir : "vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer" anlamında kullanılan bir söz.

 

Bayram alayı : Bayram günlerinde padişahların camiye gidiş ve geliş sırasında yapılmış olan tören.

Bayram ayı : Şevval.

Bayram çocuğu : Bayram dolayısıyla süslenmiş, donatılmış, sevinçli çocuk. Bayram günü doğmuş çocuk.

Bayram gazetesi : Dinî bayram günlerinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan özel gazete.

Bayram günü : Bayrama rastlayan, bayramın kutlandığı gün. Sevinç yaşanılan gün.

Bayram havası : Neşeli, sevinçli bir ortam.

Bayram hediyesi : Bayram günlerinde verilen armağan.

Bayram namazı : Dinî bayramların ilk gününde sabah namazından sonra kılınan namaz.

Bayram şekeri : Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen şeker veya çikolata.

Bayram tebriği : Bayramı kutlamak için yazılıp gönderilen kart. Bayram ziyareti.

Bayram topu : Dinî bayramların başladığını duyurmak için arife ve bayram günlerinde atılan top.

Bayramüstü : Bayrama yakın zamanlarda.

Bayramüzeri : Bayramüstü.

Bayram yeri : Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açık eğlence yeri.

Bayram ziyareti : Dinî bayram günlerinde, bayramı kutlamak için yapılmış olan kısa ziyaret, bayram tebriği.

Bayramda seyranda : Seyrek olarak, ara sıra.

Dini bayram : Kökeni ve kuralları dine dayanan ve o dinin mensuplarınca kutlanan gün veya günler.

Resmi bayram : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan her biri.

Ulusal bayram : Cumhuriyet Bayramı.

Bayramdan bayrama : Seyrek olarak, ara sıra.

Bahar bayramı : Genellikle mayıs ayının ilk günlerinde kutlanan bayram.

Cumhuriyet bayramı : 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyeti kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan bayram, ulusal bayram.

Hamursuz bayramı : Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarını anmak amacıyla her yıl kutladıkları bayram.

Kabotaj bayramı : Deniz ticaretini teşvik amacıyla 1 Temmuz'da kutlanan bayram.

Kurban bayramı : Ay takvimine göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve kurban kesilen dinî bayram.

Nevruz bayramı : Nevruz günü baharın gelişini kutlamak için kırlarda yapılmış olan bayram.

Okuma bayramı : Öğrenimin ilk yılında öğrencilerin okumaya başlamasını kutlamak amacıyla yapılmış olan tören.

Ramazan bayramı : Ay takvimine göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan dinî bayram, Şeker Bayramı.

Şeker bayramı : Ramazan Bayramı.

Zafer bayramı : 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram.

Bayram değil seyran değil : "gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak" anlamında kullanılan bir söz.

Bayram havası esmek : Ortam neşeli, sevinçli bir duruma gelmek.

Bayrami : Hacı Bayram Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

Bayramiç : Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri.

Bayramilik : Bayrami tarikatından olma durumu. Bayrami tarikatı.

Bayramlaşma : Bayramlaşmak işi.

Bayramlaşmak : Birbirinin bayramını kutlamak.

Bayramlık : Bayrama özgü olan. Bayramlarda verilen armağan.

Bayramlık ad : Başkaları tarafından takılan kötü ad.

Bayramlık ağız : "Kaba konuşmak, küfretmek" anlamlarında bayramlık ağzını açmak deyiminde geçen bir söz.

Bayramören : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.

Bayrampaşa : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar : "bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak bir duruma düşer" anlamında kullanılan bir söz.

Arifeyi gösterip bayramı göstermemek : Bir işi sonuna kadar başarılı götürüp sonunda olumlu sonuca ulaşamamak.

At ölür itlere bayram olur : "değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar" anlamında kullanılan bir söz.

Ayı görmeden bayram etme : "bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözüyle bakmamalı" anlamında kullanılan bir söz.

Ciğerleri bayram etmek : Her zamankinden daha iyi cins sigara içmek. temiz havaya çıkmak.

Deliye her gün bayram : Her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara söylenen bir söz.

Dilenciye borçlu olma ya düğünde ister ya bayramda : "çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Düğün bayram etmek : Çok sevinmek, neşelenmek.

Düğün değil bayram değil eniştem beni niye öptü : Gösterilen yakınlığın, iltifatın gizli bir nedeni olduğu düşünüldüğünde söylenen bir söz.

El ile gelen düğün bayram : "herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır" anlamında kullanılan bir söz.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi.

Sevinç : İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Türe : Adalet.

Zenginlik : Zengin olma durumu, varlıklılık.

Yücelik : Yüce olma durumu, ulviyet.

Kutluluk : Kutlu olma durumu.

Özel : Her zaman görülenden, olağandan farklı. Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî. Dikkate değer. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal. Ayırt edici bir niteliği olan. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı. Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.

Gün : İçinde bulunulan zaman. İyi yaşanmış zaman. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre. Gündüz. Çağ, devir. Tarih. Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı. Bayram niteliğinde özel gün. Güneş ışığı. Zaman, sıra. Güneş.

Bayram ağası : Dostlarını çok seyrek ziyaret eden, çok az görünen kimse: Gayrı bayram ağası oldun, yüzünü gören cennetlik.

Bayram aşı : Dinî bayramların birinci günü pişirilen et, pilav ve tatlıdan ibaret yemek. Dinî bayramlarda bayram namazından sonra bazı zenginlerin çorba, tirit, pilav ve zerdeden ibaret olarak verdiği ziyafet.

Bayram böceği : Bir cins böcek.

Bayram değil, seyran değil : “gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak” anlamında kullanılan bir söz.

Bayram etmek : çok sevinmek. İlgili cümle: "“Sabaha kadar tepindiler. Bayram ediyorlar.”" N. F. Kısakürek.

Bayram seyran : Önemli günler. Arada sırada.

Bayram yemeği : Dinî bayramların birinci günü pişirilen et, pilav ve tatlıdan ibaret yemek

Bayramak : Parlamak: Bir kumaş aldım yıldız gibi bayır bayır bayrıyor.

Bayramalan : Bitlis ilinde, Bölükyazı bucağına bağlı bir yer.

Bayramaliler : Afyon kenti, İhsaniye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Diğer dillerde Bayram anlamı nedir?

İngilizce'de Bayram ne demek? : [Bayram] adj. holiday, festal

n. holiday, holidays, festival, feast, fete, fiesta, gala

Fransızca'da Bayram : fête [la]

Almanca'da Bayram : n. Beiram, Bairam, Feiertag, Fest

Rusça'da Bayram : n. празднество (N), торжество (N), праздник (M)

adj. парадный, праздничный