Resmi bayram nedir, Resmi bayram ne demek

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan her biri

Resmi bayram kısaca anlamı, tanımı:

Bayram : Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan gün. Sevinç, neşe.

Nisan : Yılın dördüncü ayı, april.

Ulusal : Millî.

Egemenlik : Egemen olma durumu. Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet.

Çocuk : Genç erkek. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Küçük yaştaki erkek veya kız. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse.

Mayıs : Taze sığır dışkısı. Yılın beşinci ayı.

Anma : Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılmış olan tören, ihtifal. Anmak işi, yâd.

Gençlik : Genç olma durumu. İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi. Genç insanların bütünü. Genç bir kimsenin tutumu, toyluk, deneyimsizlik.