Financial türkçesi Financial nedir

  • İktisadi.
  • Mali.
  • Transfer mali transfer.
  • Finansal.
  • Para ve sayca konularına ilişkin özellikler.
  • Akçalı.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Parasal.

Financial ile ilgili cümleler

English: Ali needs financial help.
Turkish: Ali mali yardıma ihtiyacı var.

English: A successful business is built on careful financial management.
Turkish: Başarılı bir iş dikkatli finansal yönetim üzerine inşa edilmiştir.

English: Ali is a financial analyst.
Turkish: Ali bir finansal analist.

English: Ali is facing financial problems.
Turkish: Ali mali sorunlarla karşı karşıya.

English: Ali is a financial wizard.
Turkish: Ali bir mali sihirbaz.

Financial ingilizcede ne demek, Financial nerede nasıl kullanılır?

Financial account : Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerdeki yerleşik kişiler ile yapmış oldukları kısa ve uzun dönemli sermaye hareketlerinin yer aldığı ödemeler bilançosu temel hesaplarından biri. Sermaye hesabı.

Financial accounting : Şirket finansal verilerinin dışardaki ajanslar için rapor olarak hazırlanması. Finansal hesaplama. Finansal muhasebe. Finans sayışımı. Mali muhasebe.

Financial accounts : Kar zarar hesabı. Finansal tablolar. Mali tablolar. Mali hesaplar. Bilanço.

Financial administration : Mali idare.

Financial adviser : Ekonomi veya para danışmanı. Mali müşavir. Finansal danışman. Mali danışman.

 

Financial assets : Mali varlıklar. Finansal varlıklar. Finansal varlık. Finansal değeri olan mülk. Finansal aktifler. Mali aktifler.

Financial affair : Mali durum.

Financial analysis : Finansal analiz. Mali analiz.

Financial affairs : Mali işler.

Financial and spiritual support : Maddi ve manevi destek.

İngilizce Financial Türkçe anlamı, Financial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Financial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Fiscal : Fiskal. Devlet hazinesine ait. Akçeli. Kamu maliyesi.

Monetary : Moneter. Para. Paraya ait. Para ile ilgili. Nakdi. Parayla ilgili.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Pecuniary : Paraya ait. Para cezası. Maddi. Uygulanan yolsuz ve yanlış bir işlem nedeniyle sorumlusundan alınan uspayı. Para ile ölçülen. Paraya ilişkin. Parayla ilgili. Para.

Economic : Ekonomiyle ilgili. İdareli. Tutumlu. Hesaplı. Ekonomik. İktisadı.

A error : A-hatası.

A priori probability : Öncül olasılık.

Financial synonyms : a priori analysis, a level, a posteriori analysis, a b model, malian, fiscals, a priori theoretical criteria, monetarily, a posteriori criteria, abc method, abel blanchard model, a posteriori information, a priori information.

Financial zıt anlamlı kelimeler, Financial kelime anlamı

Financial antonyms : nonfinancial.

Financial ingilizce tanımı, definition of Financial

Financial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Pertaining to finance.