Fizikötesi nedir, Fizikötesi ne demek

Fizikötesi; bir felsefe terimidir.

  • Doğaötesi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Gerek us, gerek sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bilgiyi konu yapan felsefe.

Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların nedenlerini ve temellerini araştıran felsefe kolu.

Bu konular ve bu felsefe ile ilgili olan.

Felsefi anlamı:

Varlığın son temelleri, özü ve anlamı üzerine öğretiler. // Aristoteles'in ilk felsefe (prote Philosophia), adını verdiği "bütün var olanlar için ortak ilkeleri" araştıran yapıtı, sonradan Aristoteles'in yapıtları bir araya toplanırken "Fizik" (Physika)ten sonraya konduğu için "fizikten sonra", "fizikten öte" anlamına gelen fizikötesi (Meta ta physika) adını almıştır. İlkin Yeni Platoncular, rastlantıyla verilen bu adın, içerik bakımından doğayı aşan anlamına işaret etmişlerdir. Fizikötesi türlü biçimlerde ortaya çıkar: a. Var olanların kendisi üzerine öğreti (varlıkbilim). b. Evrenin özü üzerine öğreti (evrenbilim), c. İnsan üzerine öğreti (felsefî insanbilim ve varoluşçu felsefe), d. Tanrı'nın varoluşu ve özü üzerine öğreti (Tanrıbilim). e. Kant'ın bilgi bakımından fizikötesini eleştirip "kılgılı usun üstünlüğü" ilkesi ile ahlak alanında kurduğu ahlak fizikötesi. Fizikötesi a. Spekülatif olabilir: En yüksek bir genel ilkeden tüm gerçekliği çıkarmak ister, b. Tümevarımsal olabilir: Tek ek bilimlerin sonuçlarından bir bireşime varmaya çalışarak bir evren tablosu ortaya koymak ister.

 

İngilizce'de Fizikötesi ne demek? Fizikötesi ingilizcesi nedir?:

metaphysics

Fizikötesi tanımı, anlamı:

Fizik : İnsanın doğal yapısı. Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı.

Doğaötesi : Akıl ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri veya mutlak bilgiyi konu alan felsefe, fizikötesi, metafizik. Bu felsefeyle ilgili olan. Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizikötesi, metafizik.

Fizikötesi sıfat : Eski gramercilerin fizik olmıyan sıfatlara verdikleri ad: insaflı, merhametli gibi.

Diğer dillerde Fizikötesi anlamı nedir?

İngilizce'de Fizikötesi ne demek? : n. metaphysics

Almanca'da Fizikötesi : metaphysisch, die Metaphysik