Foregone conclusion türkçesi Foregone conclusion nedir

  • Önceden belli olan sonuç.
  • Olağan sonuç.
  • Kaçınılmaz son.
  • Kaçınılmaz sonuç.
  • Beklenen sonuç.
  • Kaçınılmaz akıbet.
  • Olağan durum.
  • Belli sonuç.

Foregone conclusion ile ilgili cümleler

English: It's a foregone conclusion.
Turkish: Bu kaçınılmaz bir sonuç.

Foregone conclusion ingilizcede ne demek, Foregone conclusion nerede nasıl kullanılır?

Foregone : Beklenen. Önceden kararlaştırılmış. Önceden belirlenmiş. Kaçınılmaz. Önceden bilinen. Geçmiş. Daha önce olmuş.

Conclusion : Karar. Sonuç. Kanı. Anlaşma. Vargı. Tümdengelimci bir dizgede sayıltılardan kaynaklanan ve bilinen çıkarım kuralları yoluyla türetilen sonuçlar. Hüküm. Son. Bitim.

Arrive at a conclusion : Sonuçlandırmak. Hüküm veya görüşe varmak. Sonuca varmak. Kanaate varmak. Neticeye varmak.

Bring to a conclusion : Sonuçlandırmak.

Came to the conclusion : Fikir oluşma. Karar verme. Tamamlanma.

Came to the same conclusion : Aynı kanaate ulaşma. Onunla aynı fikirde olma.

İngilizce Foregone conclusion Türkçe anlamı, Foregone conclusion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Foregone conclusion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Normalcy : Doğallık. Normallik. Normal durum. Olağan hal.

Matter of course : Tabii bir şey. Olağan iş. İşin doğal gidişine.

 

Normal state : Özdeğin içinde bulunduğu o°c sıcaklık ve 1 atm. basınç koşulları. (normal koşullar altında n.k.a kısaltmasıyla gösterilir.). Normal durum. Normal hal. Doğal durum. Temel durum.

A matter of course : Beklenen son.

Normalcies : Doğallık. Normal durum. Olağan hal. Normallik.

The inevitable hour : Ölüm anı. Kaçınılmaz saat.