Freedom of speech türkçesi Freedom of speech nedir

  • Konuşma özgürlüğü.

Freedom of speech ile ilgili cümleler

English: I stand for freedom of speech for everyone.
Turkish: Herkes için konuşma özgürlüğünü destekliyorum.

English: Freedom of speech is restricted in some countries.
Turkish: Konuşma özgürlüğü bazı ülkelerde kısıtlıdır.

English: A great number of students battled for freedom of speech.
Turkish: Çok sayıda öğrenci konuşma özgürlüğü için savaştı.

English: Freedom of speech was tightly restricted.
Turkish: İfade özgürlüğü ciddi şekilde sınırlandı.

Freedom of speech ingilizcede ne demek, Freedom of speech nerede nasıl kullanılır?

Freedom : Fahri üyelik. İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri, böylece toplumsal gelişmeyi amaçlı olarak gerçekleştirebilmeleri, toplumun da, bireyin de gelişimi için zorunlu olan bütün özdeksel ve tinsel ön koşulları yaratabilmeleri durumu. genel olarak ya da belirli bir konuda kısıtlamalardan bağımsız olma. Muafiyet. Açık sözlülük. Hürriyet. İrade. Bağımsızlık. Laubalilik. İhtiyar.

Of : Nin. -li. -den övünerek bahsetmek. Li. In. -in. -dan. -nın. Den. -nin.

Speech : Düşünceyi sözle ifade etme işi. aynı dili konuşan bireyler arasında sözle anlaşma biçimi. Söz. Konuşma tarzı. Söylev. Bir maksadı anlatmak üzere söylenen kelime veya kelimelerden oluşan dizi; toplumsal bir kurum olan dilin kişi tarafından özel olarak kullanılması. Hitabe. Demeç. Diskur. Söz söyleme. Şive.

 

Freedom of action : Bağımsız olarak hareket etme özgürlüğü. Sınırsız hareket özgürlüğü. Hareket özgürlüğü. Hareket serbestisi.

Freedom of association : Devlet tarafından müdahale edilmeden gruplar veya örgütler kurma hakkı. Örgütlenme özgürlüğü. Dernek özgürlüğü. Cemiyet özgürlüğü.

Freedom of the press : Basın serbestisi. Basın hürriyeti. Basın özgürlüğü. Basının herkese açık olması ve herkesin basın işleriyle uğraşabilmesi özgürlüğü.

Freedom of choice : Seçme özgürlüğü. Mal ve para sahiplerinin bu mal ve paralan diledikleri biçimde kullanma özgürlüğüne sahip olmaları. Seçim serbestisi. Özgürce seçme veya davranma hakkı. Seçim özgürlüğü. Seçenek özgürlüğü.

Freedom of press : Basın hürriyeti. Basın özgürlüğü.

Freedom of conscience : Vicdan hürriyeti. Bireyin ahlak duygularına veya vicdanına göre hareket etme özgürlüğü.

Freedom of contract : Sözleşme yapma özgürlüğü. Tüm taraflara uygun olan sözleşme düzenlenme hakkı. Sözleşme özgürlüğü. Sözleşme imzalama özgürlüğü. Bağıt bağımsızlığı. Mukavele serbestliği. Akit serbestisi. Yasalara aykırı olmamak üzere, karşılıklı uygulama kurallarını gösteren sözleşmeler yapılabilmesi. Sözleşme serbestisi.

İngilizce Freedom of speech Türkçe anlamı, Freedom of speech eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Freedom of speech ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Liberty of speech : Öz hürriyeti. Kişinin düşüncelerini ve görüşleri ifade etmesi özgürlüğü. Söz hürriyeti.

Freedom of expression : Herhangi bir forumda herhangi bir konuda kendi ifade etme özgürlüğü. İfade özgürlüğü.

Free speech : Serbest konuşma özgürlüğü. Serbest konuşma.