Freedom of association türkçesi Freedom of association nedir

  • Örgütlenme özgürlüğü.
  • Hukuk alanında kullanılır.
  • Dernek özgürlüğü.
  • Devlet tarafından müdahale edilmeden gruplar veya örgütler kurma hakkı.
  • Cemiyet özgürlüğü.

Freedom of association ingilizcede ne demek, Freedom of association nerede nasıl kullanılır?

Freedom : Hürriyet. İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri, böylece toplumsal gelişmeyi amaçlı olarak gerçekleştirebilmeleri, toplumun da, bireyin de gelişimi için zorunlu olan bütün özdeksel ve tinsel ön koşulları yaratabilmeleri durumu. genel olarak ya da belirli bir konuda kısıtlamalardan bağımsız olma. Bağımsızlık. Muafiyet. Seçme hakkı. İrade. İstiklal. Onursal üyelik. Laubalilik. Özgürlük.

Of : -den. Hakkında. Yüzünden. -in. -den övünerek bahsetmek. Nin. Den. -nin. -li. İle ilgili.

Association : Tedai. Hemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, samanyolunun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. İki ya da daha çok bireyin ortaklaşa bir çıkarı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları, yönetimsel yapısı ve görevlileri bulunan örgütlü toplumsal küme. Arkadaşlık. Oymak. Özdeciklerin, aralarındaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşturdukları toplu durum. Çıkarıma yordamlarda başvurulan, açık ya da örtük anlatımlı simge ya da uyaranlar aracılığıyla örtük eğilim, tutum ya da beklentileri bilinç düzeyine çıkarmaya yarayan yol. Bir kelimenin anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla başka kelimelerle kurduğu bağlantılar: ağaç, kıraç, tokaç; gelen, gören, bilen; ağırbaşlılık, ciddiyet, ciddilik, resmilik, oturaklılık vb. bk. çağrışım ilişkileri. Toplaşım. İşbirliği.

 

Freedom of association and protection of the right to organise convention : .

Freedom of action : Bağımsız olarak hareket etme özgürlüğü. Hareket serbestisi. Sınırsız hareket özgürlüğü. Hareket özgürlüğü.

Freedom of cult : İnanç özgürlüğü. Dinini seçme özgürlüğü. Din özgürlüğü.

Freedom of expression : Konuşma özgürlüğü. Herhangi bir forumda herhangi bir konuda kendi ifade etme özgürlüğü. İfade özgürlüğü.

Freedom of the press : Basın hürriyeti. Basının herkese açık olması ve herkesin basın işleriyle uğraşabilmesi özgürlüğü. Basın serbestisi. Basın özgürlüğü.

Freedom of speech : Konuşma özgürlüğü.

Freedom of the city : Fahri hemşirelik. Fahri hemşehrilik. Onursal hemşirelik.

İngilizce Freedom of association Türkçe anlamı, Freedom of association eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Freedom of association ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A wide saloon : Duyuru tahtası.

Administration of justice : Kaza uygulamaları. Yargı idaresi. Adalet yönetimi. Adliye. Yargı.

Aggravating circumstances : Cezayı ağırlaştırıcı sebepler. Cezayı ağırlatıcı nedenler. Suçu ağırlaştırıcı sebepler. Ağırlaştırıcı nedenler. Cezayı ağırlaştırıcı nedenler. Ağırlaştırıcı sebep.

 

Absente : Latince absente reo (davalının hazır olmaması) deyiminin bir parçası. Yitimli.

Abstainer : Sakınan kişi. Çekimser kalan biri. İçki içmeyen kimse. Çekimser. Oy vermeyen biri. İçki içmeyen biri. Müstenkif.

Act of witness : Tanıklık.

Abstention : Çekimserlik. Sakınma. Çekinme. Çekimser oy. Oy vermeme. İmtina. Uzak durma. Vazgeçmek. Kaçınma.

Abduction : Kız kaçırma. Kaçırma. Uğrulama. (kas) dışarı çekme. Kaçırma (bir kimseyi). Zorla kaçırma. Adam kaldırma. Dışaçekim (tıp veya medikal terimi). Dışaçekim.

Administer an oath : Yemin ettirmek. Andiçirme. Ant içirmek.

Allegation : Mazeret. İleri sürme. Sav. Özür. İtham. Suçlama. Bahane. İddia. İthamname.

Freedom of association synonyms : administrative districts, american law of corporation, annulment, abetment, acts contra bonos mores, accused.