Freedom of expression türkçesi Freedom of expression nedir

  • İfade özgürlüğü.
  • Herhangi bir forumda herhangi bir konuda kendi ifade etme özgürlüğü.
  • Konuşma özgürlüğü.

Freedom of expression ingilizcede ne demek, Freedom of expression nerede nasıl kullanılır?

Freedom : İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri, böylece toplumsal gelişmeyi amaçlı olarak gerçekleştirebilmeleri, toplumun da, bireyin de gelişimi için zorunlu olan bütün özdeksel ve tinsel ön koşulları yaratabilmeleri durumu. genel olarak ya da belirli bir konuda kısıtlamalardan bağımsız olma. Muafiyet. İrade. Erkinlik. Onursal üyelik. Özgürlük. Hürriyet. Seçme hakkı. İstiklal.

Of : -den. Den. -li. İle ilgili. -nın. Li. Yüzünden. -in. -dan. -nin.

Expression : Ton. Deyim. Duygularını katma. Ekspresyon. İfade etme. Anlatım. Tasarlanan düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyma. ilgili sözcükleri ve sözcük öbeklerini vurgularına önem vererek iletişimi tam sağlayacak biçimde okuma ya da konuşma. Deyiş. Ruh. Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim.

Freedom of action : Bağımsız olarak hareket etme özgürlüğü. Sınırsız hareket özgürlüğü. Hareket özgürlüğü. Hareket serbestisi.

Freedom of association : Örgütlenme özgürlüğü. Cemiyet özgürlüğü. Dernek özgürlüğü. Devlet tarafından müdahale edilmeden gruplar veya örgütler kurma hakkı.

 

Freedom of entry : Firmaların bir endüstri veya piyasaya girişinde herhangi bir engelle karşılaşmaması. Giriş serbestisi. Giriş serbestliği.

Freedom of association and protection of the right to organise convention : .

Freedom of cult : Din özgürlüğü. İnanç özgürlüğü. Dinini seçme özgürlüğü.

Freedom of speech : Konuşma özgürlüğü.

Freedom of the press : Basın hürriyeti. Basının herkese açık olması ve herkesin basın işleriyle uğraşabilmesi özgürlüğü. Basın serbestisi. Basın özgürlüğü.

İngilizce Freedom of expression Türkçe anlamı, Freedom of expression eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Freedom of expression ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Free speech : Serbest konuşma özgürlüğü. Serbest konuşma.

Liberty of speech : Kişinin düşüncelerini ve görüşleri ifade etmesi özgürlüğü. Söz hürriyeti. Öz hürriyeti.

Freedom of expression synonyms : freedom of speech.