Futurists türkçesi Futurists nedir

Futurists ingilizcede ne demek, Futurists nerede nasıl kullanılır?

Futurist : Fütürist. Gelecekçi. Gelecek bilimci.

Futuristic : Acayip. Geleceğe ait. Fütürist. Gelecek için uygun olan. Modern. Çağ ötesi olan. İlerlemiş.

Futuristically : Fütürist bir şekilde. Gelecekçi bir biçimde. Fütürist olarak.

Futurism : İtalyan ozanı marinetti ile arkadaşlarının önce şiir, sonra tiyatro ve sinema için ilkelerini ilk dünya savaşı arifesinde koydukları, savaş sırasında rus öncü sinemacılarının sinemaya uyguladıkları akım. dış dünyanın bütün verilerinden yararlanarak, sinemanın bütün olanaklarını kullanarak alabildiğine özgür, çarpıcı, devingen, çağrışımlara dayanan bir anlayışı yansıtır. gelecekçiliğin özü, marinetti ile arkadaşlarının "gelecekçi italya" dergisinde yayımlanan "gelecekçi sinema" bildirisinin şu son tümcesinde yer alır: "evreni keyfimizin istediği gibi parçalarına ayırıp bu parçaları yine keyfimizin dilediğince birleştirelim.". Futurizm. Yirminci yüzyıl başlarında italyan yazarı marinetti'nin sanatta açtığı bir çığır: "bugünün ve yarının yaşamındaki" izlenimleri kabul eden bir düşünceden doğan yazın çığırı. tiyatroda da etkisini göstermiştir. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Gelecekçilik. Fütürism. Fütürizm. 1909 yılında, italyan yazarı marinetti'nin le figaro gazetesinde yayımladığı bildirisi ile sanatta açtığı bir çığır; «bugünün ve yarının yaşamındaki izlenimleri» kabul eden bir düşünceden doğar. 1411'de ise marinetti ile birlikte on dokuz oyun yazarının yayınladığı bildiri ile bu çığır tiyatroya da girer. bu çığırın ilk tiyatro gösterisi ise 1913 yılında düzenlenmiştir. gelecekçi anlayışta gösteriler dağınık bir biçimde 1933'ün sonlarına dek sürmüştür.

 

Futurisms : Gelecekçilik. Futurizm. Fütürizm.

Future past : İleride gerçekleşecek bir oluş ve kılışı geçmişe aktararak bildiren bileşik kip türü. -acak gelecek zaman kipi üzerine i-di hikaye ekinin getirilmesi ile kurulur. çekimi de şah. çokluk çekimi dışında şah. ekleri hikaye ekinden sonra gelir: gelecektim, okuyacaktım, görüşecektik, bulacaktınız, gideceklerdi gibi. bu birleşik kipte ileride gerçekleşecek bir oluş ve kılış geçmişe aktarılarak anlatıldığı için anlamda gerçekleşmemiş bir oluş ve kılış söz konusudur: bu aptallık bukağılarını söküp atacaktı; gidecekti; gerçek hayata ve hayatının gerçeklerine dönecekti (t. buğra, yalnızlar, s. 145). eğer kendini hülya dediğin o vahşi cazibeye kaptırmamış olsaydın, demin önümüzden geçen genç kıza bakacaktın, o da sana bakacaktı, gülümseyecektin, o da sana gülümseyecekti (y. k. karaosmanoğlu, erenlerin bağından: bir gence nasihatler, s. 98). ömrümde bir kere zafer kazanacaktım (a. h. tanpınar, huzur, s. 11). muhakkak ki şimdi içeri gireceklerdi (p. safa, matmazel noraliya’nın koltuğu, s. 151) vb. Gelecek zaman kipinin hikayesi.

 

Future life : Öldükten sonraki yaşam. Ahiret.

Future perfect : Henüz gerçekleşmemiş ve gelecekte gerçekleşecek olan eylemi tanımlayan fiil zamanı (örneğin, “o zamana kadar bitirmiş olacağım). Gelecekte bitmişlik. Gelecekte bitmiş olan zaman.

Futurities : İlerisi. Gelecek. Gelecekteki durum. İstikbal. Gelecekçilik.

Futurity : Gelecekçilik. İstikbal. İlerisi. Gelecek. Gelecekteki durum.

İngilizce Futurists Türkçe anlamı, Futurists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Futurists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Futuristic : İlerlemiş. Gelecek için uygun olan. Modern. Geleceğe ait. Acayip. Çağ ötesi olan.

Futurologist : Gelecek bilimi uzmanı olan kimse.

Illusionist : İlüzyonist. İllüzyonist. Hokkabaz. El çabukluğu ve ustalıkla gerçekte olmayan bir şeyi oluyor gibi gösteren sanatçı. Hayalperest. Sihirbaz. Gözbağcı. İlizyonist.

Visionary : Vizyoner. Evhamlı kimse. Düşsel. Görümsel. Görüş gücü olan. Hayalperest. Önsezili kimse. Hayali. Hayalci. Kuruntulu kimse.

Fantast : Fantaziler kuran insan. Hayalci. Hayaller kuran kimse. Hayalperest.

Seer : Peygamber. Gören kimse. Geleceği gören. Bilici. Kahin. Falcı. Gaipten haber veren kimse.

Futurologists : Gelecek bilimi uzmanı olan kimse.

Futurists synonyms : futurist.

Futurists zıt anlamlı kelimeler, Futurists kelime anlamı

Presentness : Mevcut olma. Şu andalık. Halihazırdalık.

Past : Geçmiş zaman. Sabık. Geçe. -sız. Eski. Bir kimsenin geçmişi. Öte. Olmuş. Dilb.geçmiş. Geçen.

Futurists antonyms : pastness.