Ganging türkçesi Ganging nedir

Ganging ingilizcede ne demek, Ganging nerede nasıl kullanılır?

Gang bang : Grup seks. Toplu tecavüz (halk argosu). Çoklu cinsel ilişki. Birkaç kişinin bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiği durum (halk argosu). Karmaşık bir ürünü hızlı bir şekilde bitirmek için birçok programcı kullanma (bilgisayar). Aynı anda birden çok kişiyle eş değiştirerek ilişkiye girme.

Gang boss : Postabaşı. Ekip başı.

Gang leader : Çete başı.

Gang of four : 1966-69 yılları arasında olan kültürel devrimdeki rolleri yüzünden komünist görevliler tarafından tutuklanan dört çin vatandaşı.

Gang of murderers : Şiddet çetesi. Kana susamış kabadayılar grubu. Caniler çetesi. Katiller grubu.

Projectionist gang boss : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gösterim odacığının ve gösterimin yönetiminden sorumlu kimse. Baş gösterimci.

Gang saw : Bıçkı. Çoklu testere. Katrak. Hızar testeresi. Hızar.

Chain gang : Prangalı mahkumlar dizisi. Birbirlerine prangalar ile bağlanmış mahkumlar. Prangalı mahkumlar.

Gang of virtue : Erdemliler çetesi. Aslında kötü oldukları halde hareketlerinin adil ve dürüst olduğunu düşünen insanlar grubu (conrad'ın karanlığın yüreği isimli kısa romanından alınan– genellikle siyasetçiler, vs. tanımlamak için kullanılır).

 

Gang plow : Çok bıçaklı pulluk.

İngilizce Ganging Türkçe anlamı, Ganging eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ganging ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pas de trois : Üçlü dans. Üç kişinin birlikte dansı.

Cliques : Komite. Hizip. Grup. Klik. Ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup. Zümre.

Branch : Çay. Göbek. Bölmek. Kollara ayrılmak. Şube. Bitkilerin çoğunlukla yapraksız olan, sapın değişik uzunluk veya büyüklükteki küçük sap ve sürgün kısımları. canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, filum, kladus. İşlemlerin olağan sırasını bozarak, denetimi, adresi belirtilen bir işleme geçiren herhangi bir komut. Dallandırmak. Sapma.

Choreography : Dans düzeni. Bale sanatı. Bale düzeni. Kurallı dansların düzeni. bir balet topluluğunu, müzik eşliğinde, konuya ve müziğe uygun bir yolda, teknik ve kavram yönünden doğru ve güzel dans hareketleri içine oturtma işi. Dans düzeni yazımı. Koreografi. Bale gösterisinin düzeni. bir bale topluluğunu, müzik eşliğinde, kurallara uygun biçimde doğru ve güzel hareketlere oturtma işi. Bale eserleri yazma sanatı. Koregrafi.

 

Affiliating : Üye olmak. Birleştirmek. Üyeliğe kabul etmek. Kabul etmek. Bağlamak. Katılmak. Tanımak. Evlat edinmek. Üye olarak almak.

Department : Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri. bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ. genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu. Reyon. Bakanlık. Kısım. Servis. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. profesörlük yeri. Bölge. Daire.

Energizes : Canlandırmak. Kudret sarfetmek. Hayat bulmak. Enerji sarfetmek. Enerji vermek. Harekete geçirmek. Yaşam bulmak. Dinamikleştirmek. Enerji sağlamak.

Recreation : Rekreasyon. Yeniden doğuş. Boş zaman etkinliği. Oyalanma. Boş zamanı değerlendirme. Yeniden yaratma. Bireylerin ya da. toplumsal kümelerin, boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinliklere verilen ad. Başını dinlendirme. Eğlence. Yeniden ayağa kaldırma.

Clique : Ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup. Klik. Zümre. Grup. Hizip. Komite.

Ganging synonyms : skank, pavane, stage dancing, toe dancing, ritual dance, pas seul, nautch dance, social dancing, slam dancing, mambo, performing arts, step dancing, slam dance, ritual dancing, pavan, ganged, cooperating, accouple, make a move, gang, network, allying, cor, bestir oneself, crankshafts, battery, collaborated, bracket, helpers, apparatuses, gridirons, accomplices, collaborates.

Ganging zıt anlamlı kelimeler, Ganging kelime anlamı

Contentment : İktifa. Razı olma. Ferah. Memnuniyet. Gönül ferahlığı. Ferahlık. Rahatlık. Gönül rahatlığı. Gönül hoşluğu. Hoşnutluk.

Ganging antonyms : undynamic.