Gerçekçi nedir, Gerçekçi ne demek

Gerçekçi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist
 • Gerçekçilik yanlısı olan, realist.

"Gerçekçi" ile ilgili cümle

 • "Geçmişi geçmişte bırakıp bugüne bakmak daha gerçekçi bir yaklaşımdır." - H. Taner
 • "Halkçı olduğu kadar gerçekçiydi Atatürk." - S. Eyuboğlu

Bilimsel terim anlamı:

Gerçekçilik akımına bağlı yazar ya da yapıt.

Fransızca'da Gerçekçi ne demek?:

réaliste

Gerçekçi kısaca anlamı, tanımı:

Toplumcu gerçekçi : Toplumcu gerçekçilik yanlısı olan.

Yeni gerçekçi : Yeni gerçekçilik yanlısı olan.

Gerçek : Doğruluk. Yalan olmayan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Gerçekçilik : Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm, realistlik. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm, realistlik. Gerçekçi tutum ve davranış, realizm, realistlik.

 

Toplumcu gerçekçilik : Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleme. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü.

Yeni gerçekçilik : Eşyanın gerçeğini ışık ve gölgeden yoksun keskin çizgilerle vermeyi amaç edinen resim anlayışı.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Realist : Gerçekçi.

Yanlı : Yandaş.

Gerçekçi eğitim : Öğretim etkinliklerinde gerçekler üzerinde durulmasını ya da gerçeklerin anlatılmasını öngören, eğitimin ereğini, doğrulanabilen bilgilerin aktarılması ve açıklanması biçiminde düşünen ve bu nedenle gözleme, deneye ve kişisel çalışmalara önem veren eğitim görüşü.

Gerçekçi kur politikası : Sabit ya da serbest dalgalanan döviz kuru sisteminde; ulusal paranın aşırı değerlenmesini önlemek amacıyla kurda sık sık ayarlamalar yapılmasına yönelik uygulamalar.

Gerçekçi masal : Doğaüstü olaylar yerine dolandırıcılık, aldatma, hırsızlık vb. durum ve olayları işleyen masal türü. bk. öykü, öykücük, öykülü serüven, öykülü masal, öykülü saga.

 

Gerçekçi tiyatro : Gerçekliği nesnel, somut ve dolayımsız olarak yeniden yaratarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro. Aşamalar sırasına dayanan kapalı bir toplumun değil, açık bir kentsoylu toplumun sanat anlayışını içeren tiyatro. Gerçekçi tiyatro, olay dizisinin kesintisiz aksiyonundan yararlandığı oranda, anlatıma ve episodik gelişime dayanan biçimleri de kullanır. Gerçekçilik, yazarın ve sanatçının, gerçekliği birey-toplum ilişkilerinin çelişkileriyle incelediği noktada başlar. bk. eleştirel gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik. [Bakınız: Realist tiyatro]

Gerçekçi ile ilgili Cümleler

 • Gerçekçi olalım ve imkansızı deneyelim.
 • Gerçekçi ol, tamam mı?
 • O gerçekçi değil.
 • Jale'nin gerçekçi olmayan beklentileri var.
 • O gerçekçi.
 • Gerçekçi olalım.
 • Gerçekçi olun!
 • O gerçekçi değildi.
 • Tom'un gerçekçi olmayan beklentileri var.
 • Gerçekçi olun.
 • Resim çok gerçekçi.
 • Gerçekçi ol.
 • Bu planın gerçekçi olmadığını düşünüyor musun?

Diğer dillerde Gerçekçi anlamı nedir?

İngilizce'de Gerçekçi ne demek? : adj. realist, realistic, down to earth, exact, hard headed, literal, matter of fact, practical

Fransızca'da Gerçekçi : réaliste

Almanca'da Gerçekçi : n. Realist

adj. realistisch

Rusça'da Gerçekçi : n. реалист (M), правдолюб (M)

adj. реалистический