Gerekçelendirme nedir, Gerekçelendirme ne demek

  • Gerekçelendirmek işi

Gerekçelendirme anlamı, kısaca tanımı:

Gerekçe : Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri. Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler. Gerektirici sebep, esbabımucibe.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekçelendirmek : Gerekçeli duruma getirmek.