Gerekçelendirmek nedir, Gerekçelendirmek ne demek

  • Gerekçeli duruma getirmek

Gerekçelendirmek anlamı, kısaca tanımı:

Gerekçe : Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri. Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler. Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Gerekçeli : Gerekçeye dayanan, gerekçesi olan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirmek : Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İletmek, bildirmek. Gelmesini sağlamak. Bir makama atamak veya seçmek. İleri sürmek. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sağlamak.