Globulinüri nedir, Globulinüri ne demek

Globulinüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İdrarda globulin bulunması.

Globulinüri anlamı, tanımı

Globulin : Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü protein. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. Tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. Beta globulin, gama globulin. Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin. Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini. Fibrinogen v.b. gibi suda erimeyen sade bir protein

Bulunma : Bulunmak işi.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Diğer dillerde Globulinüri anlamı nedir?

İngilizce'de Globulinüri ne demek ? : globulinuria