Globulin nedir, Globulin ne demek

Globulin; kimya, Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü protein

Biyoloji'deki anlamı:

Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. Tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. Beta globulin, gama globulin.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini.

Zooloji'deki anlamı:

Fibrinogen v.b. gibi suda erimeyen sade bir protein.

Teknik terim anlamı:

Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin.

Globulin hakkında bilgiler

Globulin ya da Globülin, molekül ağırlığı yüksek bir protein. Sodyum klorür, sodyum sülfat, magnezyum sülfat gibi elektrolit ihtiva eden, zayıf tuzlu solüsyonlarda çözünür. Suda zorlukla erir veya erimez. Suda hiç erimeyen globülin fraksiyonuna öglobülin (gerçek globülin) az oranda suda eriyen fraksiyonuna da psödoglobülin (yalancı globülin) denir. Globülinler ultrasantrifüj ve elektroforez gibi metotlar ile incelendiğinde, alfa, beta ve gama denilen bölümlerine ayrılır. Bu fraksiyonların birbirine oranı organizmanın durumuna göre değişir. Hastalıklara ve hastalıkların çeşidine göre bu oran büyür veya küçülür. Yumurtada ve sütte de bulunan globülinler, kanda litrede 32 gr kadar mevcuttur. Yumurtada ovoglobülin denilen globülinler vardır. Hayatımızda önemli rol oynarlar: Antikorlar, gama globülin fraksiyonudur ve bağışıklılığı sağlarlar. Kızıl, kızamık, çocuk felci, karaciğer iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde bu hastalığa özel globülinler bir başka canlıda üretilerek hastaya verilir (serum olarak).

 

Globulin anlamı, tanımı

Alfa globulin : Kan şekeri, tiroit, kortizol gibi hormonlar ve B12 vitamini taşıyıcıları olan, alfa1-globulin ve alfa2-globulin alt sınıfları bulunan bir globulin alt tipi

Antihemofilik globulin : Faktör VIII.

Cinsiyet hormon bağlayıcı globulin : Testosteron, dihidrotestosteron ve östradiolü kanda taşıyan bir glikoprotein, seks hormon binding globulin.

Gama globulin : Kan, lenf, safra vb.nde bulunan bir protein türü. [Bakınız: globulin]. Globulin. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi.

Globulinüri : İdrarda globulin bulunması.

Seks hormon binding globulin : Cinsiyet hormon bağlayıcı globulin.

Tiroksin bağlayan globulin : Karaciğerde sentezlenen, serumda tiroksini ve daha zayıf olarak triiyodotironini bağlayarak taşıyan glikoprotein yapısında bir plazma globulini, TBG. Elektroforezde, α1- ve α2-globulinler arasında göç eder.

 

Molekül ağırlığı : Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.). Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.

Magnezyum sülfat : Renksiz, küçük iğneler biçiminde ve hidratlı olarak billurlaşan, deniz suyunda ve bazı maden sularında bulunan madde (MgSO4).

Ultrasantrifüj : Yüksek devirli santrifüj.

Sodyum klorür : Tuz.

Sodyum sülfat : Tekstil, kâğıt, cam sanayisinde kullanılan madde (Na2SO4).

Elektroforez : Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.

Çocuk felci : Genellikle çocuklarda görülen ateş, kırıklık, baş ağrısı, kas ağrıları, ense sertliği, bulantı ve kusma ile aniden başlayıp ileri durumlarda özellikle bacak kaslarında felce kadar gidebilen bulaşıcı hastalık.

Kan serumu : Kanın çökmesinden sonra üstünde kalan sıvı kısmı.

Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.

Fibrinogen : Trombin etkisi ile pıhtılaşma sonucu fibrin meydana getiren ve kanda bulunan suda erir bir madde.

Elektrolit : Elektroliz işlemiyle çözülen madde. Bir elektrolitten akım geçirildiğinde elektrotlarda meydana gelen kimyasal değişme. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar.

Magnezyum : Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element (simgesi Mg).

Diğer dillerde Globulin anlamı nedir?

İngilizce'de Globulin ne demek ? : globulin