Granülomatoz nedir, Granülomatoz ne demek

Teknik terim anlamı:

Çok sayıda granülomların oluşması.

Granülomatoz kısaca anlamı, tanımı

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Lenfomatoid granülomatozis : İnsanların ve köpeklerin akciğerlerinde ender olarak da iç organlarda ve merkezi sinir sisteminde, çoğunluğu lenfositlerden oluşan mononükleer hücrelerin damarların etrafında çoğalması ve infiltrasyonuyla belirgin tümöral bir hastalık.

Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül.

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Diğer dillerde Granülomatoz anlamı nedir?

İngilizce'de Granülomatoz ne demek ? : granulomatosis