Granülom nedir, Granülom ne demek

Granülom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi.

Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Teknik terim anlamı:

Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru.

Granülom tanımı, anlamı

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler

Atipik mikobakteriyel granülom : Sığır, domuz, köpek, kedi ve insanlar dâhil birçok türde Mycobacteriaceae ailesinde yer alan fakültatif patojenler tarafından oluşturulan, deride veya deri altında, ülserleşebilen, nodüler, epiteloid hücreler ve dev hücreler içeren granülasyon dokusundan zengin yangılı doku kümesi.

Atların generalize granülomlu hastalığı : Atların bilinmeyen nedenlerle oluşan, dermiste ve iç organlarda çok çekirdekli histiyositik dev hücreleri içeren, granülom oluşumu, düşkünlük, zayıflık ve eksfoliyatif deri yangısıyla belirgin hastalığı.

Atların kollajenolitik granülomu : Atlarda cidago, sırt ve boyun derisinde kesin olarak bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan, kollagen dejenerasyonu, eozinofilik ve granülomatöz yangıdan ibaret, çok sayıda 0.5-5 santimetre çapında, kaşıntısız düğümcüklerle belirgin patolojik değişim, atların nodüler nekrobiyozisi.

 

Burun granülomu : Değişik mantar sporları ve çiçek tozlarına karşı oluşan bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklanan alerjik burun yangısının kronik formu. Eozinofilik burun granülomu. Sığırların burun granülomu. Keçilerin enzootik burun granülomu.

Döl yatağı kalıntısı granülomu : Yumurtalık ve döl yatağının operasyonla çıkarılmasını takiben kalan parçaların enfekte olması sonucu granülom oluşmasıyla belirgin doku reaksiyonu.

Döl yatağı stafilokok granülomu : Döl yatağında Stafilokok etkenlerine bağlı olarak oluşan küçük apseler ve bunların çevresinde gelişen granülomlarla belirgin domuzlarda çiftleşmeyle bulaşan kronik seyirli hastalık.

Eozinofilik ağız granülomu : Dilin yan ve alt yüzeylerinde, daha az olarak da yumuşak damakta tek veya çok sayıda, çoğunlukla ülserleşmiş, kabarık plak biçiminde, üzerleri sarı-esmer eksudatla örtülü granülom oluşumuyla belirgin aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu biçimlenen eskimo köpeklerinin ailevi bir hastalığı, oral eozinofilik granülom, eozinofilik granülom.

Eozinofilik burun granülomu : Kimi süt sığırlarında, burun boşluğunun arka kısımları, hatta gırtlak ve soluk borusunun üst kısımlarında 2-4 mm çapında düğümcüklerle belirgin alerjik burun yangısının kronik formu.

Eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu. Eozinofilik ülser.

Eozinofilik granülom kompleksi : Kedilerde eozinofilik ülser, eozinofilik plak ve linear granülom gibi klinik ve histolojik olarak benzerlik gösteren patolojik değişimlerin ortak adı.

 

Fırsatçı mikobakteriyel granülom : Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu.

Granülomatoz : Çok sayıda granülomların oluşması.

Granülomatöz : Granülomlu.

Granülomlu : Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. Granülom özelliği gösteren, granülomatöz.

Granülomlu akciğer yangısı : Granülom oluşumuyla belirgin, sıklıkla tüberküloz ve akciğer mantar enfeksiyonlarında oluşan, kronik ve yavaş seyirli akciğer yangısı.

Granülomlu bağırsak yangısı : Bağırsaklarda, lamina propriyada içinde histiyosit ve zaman zaman dev hücrelerinin bulunduğu, granülom oluşumuyla belirgin.

Granülomlu boyun adenitisi : Domuzlarda boyun bölgesi lenf yumrularının granülom oluşumuyla belirgin yangısı. Mezbahada rastlantısal olarak karşılaşılan bir bulgudur. Genellikle Rhodococcus equi izole edilir.

Granülomlu burun yangısı : Burun boşluğundaki fırsatçı mantar ve maya enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşan, granülom oluşumuyla belirgin burun yangısı.

Granülomlu uveitis : Epitelioid makrofajlar ve yer yer dev hücreleri içeren düğümcük tarzında iris yangısı.

Granülomlu yangı : İç ve dış kaynaklı etkenlere karşı organizmanın gösterdiği karşı koyma sonucunda meydana gelen, dokuda tümör benzeri küçük şişkinlik veya düğümcüklerin görüldüğü kronik seyirli vücut reaksiyonu.

İnterdigital granüloma : Parmak arası fibrom.

İskoç çoban köpeklerinin granülomu : Nodüler fasya yangısı.

Keçilerin enzootik burun granülomu : Koyun ve keçilerde, retrovirüs tarafından oluşturulan, öksürük, solunum güçlüğü, bitkinlik, sero-müköz burun akıntısı ve ölümle belirgin bulaşıcı hastalık.

Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu : Kedilerde, saprofit mikobakterium türlerinin yara enfeksiyonu sonucu oluşturduğu granülom ve ülser oluşumuyla belirgin deri yangısı, fırsatçı mikobakteriyel granülom, piyogranülomlu pannikulitis.

Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu : Kedilerde yaygın olarak görülen, nedeni bilinmeyen, deride sarı-pembe plaklar tarzında granülomlu deri yangısıyla birlikte biçimlenen kollajen dejenerasyonu, kollajenolizisli kedi eozinofilik granülomu.

Kedilerin granülomlu hastalığı : Kedilerin bulaşıcı peritonitisi.

Kolesterol granülomu : Beyinde plexus choroidea'ların, baş kemiklerinin veya beyin zarlarının bağ dokusunda yerleşen, çok katlı yassı epitelle örtülü, kolesterin kristallerinin birikmesiyle oluşan kronik yangılı reaksiyonun sonucunda oluşan, tümör olarak değerlendirilmemesi gereken kist benzeri kitle, kolesteatom. Yaşlı atlarda % 25-50 oranında görülür, büyük olanlar hidrosefalusa ve beyin dokusunda basınç atrofisine neden olabilirler.

Kollajenolizisli kedi eozinofilik granülomu : Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu.

Kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu : Köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomu.

Köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisi : Köpek eniği sellülitisi.

Köpeklerde granülomlu uveitis : Yüz derisinde pigment kaybı ve şiddetli çift taraflı üvea yangısıyla belirgin, köpeklerde görülen klinik sendrom. Japon Akita ve Eskimo ırkı köpekleri leri derecede duyarlıdır.

Köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomu : Köpeklerde ağız mukozasında veya deride düğümcük veya ülserlerin görülmesi, kollajen ipliklerin dejenerasyonu, yıkımlanması, kireçlenmesi ve erimesiyle belirgin, nedeni bilinmeyen bir hastalık, kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu. Genç ve erkek eskimo köpeklerinde özel bir yatkınlık söz konusudur.

Lenfomatoid granülomatozis : İnsanların ve köpeklerin akciğerlerinde ender olarak da iç organlarda ve merkezi sinir sisteminde, çoğunluğu lenfositlerden oluşan mononükleer hücrelerin damarların etrafında çoğalması ve infiltrasyonuyla belirgin tümöral bir hastalık.

Mikotik burun granülomu : Sığırların burun granülomu.

Nodüler granülomlu episkleritis : Nodüler fasya yangısı.

Oral eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu.

Parmak arası granülom : Parmak arası fibrom.

Perifer dev hücreli granülom : Çekilmiş dişlerin yerinde ortaya çıkan kırmızı renkte, üst yüzü düz, geniş tabanlı veya saplı biçimdeki, hiperplastik veya granülomlu bir lezyon. Köpek, kedi ve sığırlarda ender olarak görülür.

Piyojenik diş eti granülomu : Diş etlerinin kronik yangısına bağlı olarak oluşan, parlak kırmızı veya mavi renkte, damardan zengin, epitelle çevrili, ülserleşebilen irin içeren granülom.

Roeckl granülomu : Sığırlarda nodüler nekroz.

Sığırların burun granülomu : Ilıman iklimli bölgelerde, sığırlarda Drechslera rostata ve Rhizobium türleri mantar antijenlerinin solunum yoluyla alınması sonucu burun mukozasında polip tarzında granülomların biçimlenmesiyle belirgin hastalık, mikotik burun granülomu.

Spermatik granülom : Sperma hücrelerinin testis veya epididimisin intersitisyumuna geçmesi sonucu oluşan yabancı cisim reaksiyonu ve granülom oluşumuyla belirgin yangı. Taşıyıcı kanallarda doğuştan veya sonradan oluşan tıkanıklıktan kaynaklanır, çoğunlukla sağ testisi etkiler.

Stafilokok granülomu : Botriyomikozis.

Steril granülom ve piyogranülom sendromu : Köpek, kedi ve atlarda yüzde ve ayaklarda çok sayıda kaşıntılı, kırmızı veya menekşe renginde kabarıklık, yumru veya plak biçimlenmesiyle belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan ve nadir görülen bir sendrom.

Transmural granülomlu enteritis : Köpek ve kedilerde, çoğunlukla kıvrım bağırsakta, seyrek olarak da kolonda granülom oluşumuyla belirgin, tüm bağırsak duvarının etkilendiği bağırsak yangısı. Bağ doku artışı nedeniyle bağırsakta daralmalar biçimlenebilir. İnvaziv karsinomdan ayırt edilmelidir.

Tüberküloit granülom : Tüberküloza benzer tarzda ve yumru biçiminde yangısal doku kitlesi. Kedi cüzzamı, atipik mikobakteri enfeksiyonu ve Corynebacterium pseudotuberculosis gibi enfeksiyonlarda görülür.

Yalama granülomu : Özellikle iri cüsseli köpeklerde derinin yalanması ve çiğnenmesinden kaynaklanan kızarıklık, sıyrık ve ülserli hiperkeratotik plakların oluşumuyla belirgin psikojenik deri yangısı, akral kaşıntı nodülü, akral yalama dermatitisi, idiopatik hiperestezi sendromu.

Diğer dillerde Granülom anlamı nedir?

İngilizce'de Granülom ne demek ? : granuloma