Burun granülomu nedir, Burun granülomu ne demek

Burun granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Değişik mantar sporları ve çiçek tozlarına karşı oluşan bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklanan alerjik burun yangısının kronik formu.

Eozinofilik burun granülomu.

Sığırların burun granülomu.

Keçilerin enzootik burun granülomu.

Burun granülomu anlamı, kısaca tanımı

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik

Buru : Sancı, buruntu.

Burun : Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü. Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Kibir, büyüklenme.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Eozinofilik burun granülomu : Kimi süt sığırlarında, burun boşluğunun arka kısımları, hatta gırtlak ve soluk borusunun üst kısımlarında 2-4 mm çapında düğümcüklerle belirgin alerjik burun yangısının kronik formu.

 

Keçilerin enzootik burun granülomu : Koyun ve keçilerde, retrovirüs tarafından oluşturulan, öksürük, solunum güçlüğü, bitkinlik, sero-müköz burun akıntısı ve ölümle belirgin bulaşıcı hastalık.

Mikotik burun granülomu : Sığırların burun granülomu.

Sığırların burun granülomu : Ilıman iklimli bölgelerde, sığırlarda Drechslera rostata ve Rhizobium türleri mantar antijenlerinin solunum yoluyla alınması sonucu burun mukozasında polip tarzında granülomların biçimlenmesiyle belirgin hastalık, mikotik burun granülomu.

Alerjik burun yangısı : Yaz ve bahar aylarında çiçek tozlarına karşı köpek, kedi, sığır ve koyunlarda, burun mukozasının çok sayıda eozinofil lökosit, nötrofil ve az sayıda makrofaj infiltrasyonuyla belirgin yangısı, atopik rinitis, sığırların yaz nezlesi.

Aşırı duyarlılık : Bir antijene karşı organizmanın oluşturduğu doku ve organ hasarı gibi istenmeyen sonuçlara yol açan aşırı değişmiş bağışık yanıt gösterme. Anafilaksi.

Burun yangısı : Aksırık, tıksırık ve burun akıntısıyla belirgin burun boşluğu mukozasının yangısı, nazitis, rinitis. Virüsler, bakteriler, mikoplazmalar, mantarlar, parazitler ve alerjik nedenlerden kaynaklanır, cevabın yapısına göre seröz, sümüksü, irinli ülserli, yalancı zarlı, kanamalı veya granülomlu olarak sınıflandırılabilir.

Eozinofilik : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

Duyarlılık : Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık.

Eozinofili : Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

 

Eozinofil : [Bakınız: asidofil]. Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

Reaksiyon : Tepki. Tepkime. Yanıt.

Sığırlar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, kaba yapılı, boynuzlu, hantal, kuyrukları püsküllü bir alt familya. Boğa (Bos taurus), Tibet sığırı (B.grunniens), Hint mandası (Buffelur bubalus), yaban sığırı (Bibos gaurus) misk öküzü (Ovibos moschatus) türleri iyi bilinir. (Bovinae),türleri iyi bilinir.

Enzootik : Belli bir bölgede hayvanlar arasında herhangi bir hastalığın, her zaman ancak az sayıda görülmesi durumu. Bir bölgeye has veya orada sürekli olarak bulunan enfeksiyon, bitki veya hayvan ırkı.

Diğer dillerde Burun granülomu anlamı nedir?

İngilizce'de Burun granülomu ne demek ? : nasal granuloma