Atipik mikobakteriyel granülom nedir, Atipik mikobakteriyel granülom ne demek

Atipik mikobakteriyel granülom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sığır, domuz, köpek, kedi ve insanlar dâhil birçok türde Mycobacteriaceae ailesinde yer alan fakültatif patojenler tarafından oluşturulan, deride veya deri altında, ülserleşebilen, nodüler, epiteloid hücreler ve dev hücreler içeren granülasyon dokusundan zengin yangılı doku kümesi.

Atipik mikobakteriyel granülom kısaca anlamı, tanımı

Atipik : Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Miko : Yunanca mantar anlamına gelen ön ek.

Mikobakteri : Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu : Kedilerde, saprofit mikobakterium türlerinin yara enfeksiyonu sonucu oluşturduğu granülom ve ülser oluşumuyla belirgin deri yangısı, fırsatçı mikobakteriyel granülom, piyogranülomlu pannikulitis.

 

Granülasyon dokusu : Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler.

Epiteloid hücre : Granülomlu yangılarda, yan yana gelerek epitel hücreleri gibi dizilim gösteren, hücre zarları belirgin olmayan, çekirdekleri oval ve kromatinden fakir makrofajların ortak adı, epitelimsi hücre.

Granülasyon : Yangı sonucu oluşan küçük, yuvarlak, kitle biçimindeki patolojik oluşum, yaraların içinde oluşan ve onların birleşmesini sağlayan küçük tanecikler. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan küçük sertçe kitleler veya granüller. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, kabarcıklardan oluşan bağ doku üremesi.

Fakültatif : İstemli. Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. Hücre içinde veya oksjensiz koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma. İsteğe bağlı, mecburi olmayan.

Granülasyo : Taneciklenme, granulum.

Deri altı : Derinin altında bulunan.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Yangılı : Yangısı olan, iltihaplı.

Patojen : Hastalık oluşturan.

Epitel : Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, epitelyum.

Yangıl : Yamuk yumuk, eğri büğrü, bozuk düzen.

Zengin : Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Verimli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Çok, bol. Gösterişli.

Birçok : Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Diğer dillerde Atipik mikobakteriyel granülom anlamı nedir?

İngilizce'de Atipik mikobakteriyel granülom ne demek ? : atypical mycobacterial granuloma