Zengin nedir, Zengin ne demek

Zengin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Zengin" ile ilgili cümleler

 • "Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz" - B. Necatigil
 • "Zengin bir doğa."
 • "Türk tiyatro tarihi üzerinde çalışanlar için zengin malzeme ihtiva eden metni burada yayınlarken sadece bir iki noktaya işaret etmekle yetineceğim." - F. İz
 • "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."
 • "Zengin bir giysi."

Yerel Türkçe anlamı:

Zengin || zengün

Zengin isminin anlamı, Zengin ne demek:

Erkek ismi olarak; Parası, malı çok olan, varlıklı. Verimli. Gösterişli.

Zengin anlamı, tanımı:

Zengin etmek : Çok mal ve para sahibi yapmak.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar : Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.

Zengin olmak : Çok mal ve para edinmek.

Zengin ekmek : İçine çeşitli vitaminlerin eklendiği, kepeği alınmamış ekmek.

Zengin erki : Varsıl erki.

Zengin kafiye : Dizelerdeki uyaklarda ikiden çok ses arasındaki uyumluluk.

Gönlü zengin : Para ve malını imkânları ölçüsünde esirgemeden veren (kimse).

 

Harp zengini : Savaş sırasında yolsuz kazançlar sağlayarak kısa sürede zengin olan kimse.

Zengin arabasını dağdan aşırır fakir düz ovada yolunu şaşırır : "zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz" anlamında kullanılan bir söz.

Zenginlemek : Zengin duruma gelmek.

Zenginleşme : Zenginleşmek durumu.

Zenginleştirme : Zenginleştirmek işi.

Zenginlik : Zengin olma durumu, varlıklılık.

Anan güzel idi hani yeri baban zengin idi hani evi : "hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar" anlamında kullanılan bir söz.

Gönlü zenginlik : Gönlü zengin olma durumu.

Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür : "züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir" anlamında kullanılan bir söz.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Varlıklı : Zengin.

Varsıl : Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

Variyetli : Zengin.

Fakir : Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı. Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş. Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san. Zavallı, kimsesiz. Olması gerekenden az.

Yoksul : Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı. İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

 

Verimli : Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli. Çok yazan, velut. Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr.

Gösterişli : Gösterişi olan. Görkemli.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Bol : Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki. İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı. Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı.

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır : “zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz” anlamında kullanılan bir söz.

Zengin biçem : İmge ve deyimlerin çok bol kullanıldığı biçem. bk. biçem.

Zengin fakir : Zengin veya fakir, herkes, bk. zengin yohsul, zengin zugurt

Zengin metin biçimi : (ZMB)

Zengin ton : Genellikle yankı ve koro gibi efektlerle süslenmiş nitelikli gitar tonu.

Zengin uyak : Bir sesliden başka, onun başında veya sonunda bir sessiz bulunan uyak. [Bakınız: uyak]

Zenginleme : Zenginlemek durumu.

Zenginlenme : Zenginlenmek durumu.

Zenginlenmek : Zengin duruma gelmek. İlgili cümle: "“Şatafatsız bir muamele sayesinde Ali Bey zenginlenmiş.”" R. H. Karay.

Zenginler klübü : Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi kararların gelişmiş ülkelerin oy çokluğuyla alındığı kuruluşlar ile G8 ve Kuzey ülkelerine gelişmekte olan ülkeler tarafından eleştirel olarak verilen ad.

Zengin ile ilgili Cümleler

 • Zengin ama kibar değil.
 • Yoksul adam diğer insanlardan bağımsızdır ve yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Zengin adam ise kendi ihtiyaçlarında bağımsızdır ama diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
 • Ülkemiz zengin bir tarihe sahiptir.
 • Zengin bir adam olsaydım sana elmas bir yüzük alırdım.
 • Zengin bir adam için çalıştı.
 • O zamanlar çok zengindik.
 • Ali nasıl bu kadar zengin oldu?
 • Zengin bir adamla evlenecek.
 • Böyle zengin olduğunu bilmiyordum.
 • Zengin arkadaş ona soğuk davrandı.
 • O zengin ve daha da iyisi o çok güzel.
 • Zengin adam bir Millet satın aldı.
 • Zengin bir aileden değilim.
 • Ali Jackson, zengin iş adamı, projeye yatırım yapmayı kabul etti.

Diğer dillerde Zengin anlamı nedir?

İngilizce'de Zengin ne demek? : adj. affluent, bonanza, in the chips, well endowed, fertile, generous, in the money, moneyed, opulent, propertied, prosperous, rich, wealthy, well heeled

Fransızca'da Zengin : riche, cossu/e, fortuné/e, gros/se, huppé/e, opulent/e

Almanca'da Zengin : n. Braten, Fundgrube

adj. begütert, feudal, reich, reichhaltig, wohlhabend

Rusça'da Zengin : n. богач (M)

adj. богатый, состоятельный, имущий, изобильный, изобилующий, сытый, сочный