Fırsatçı mikobakteriyel granülom nedir, Fırsatçı mikobakteriyel granülom ne demek

Fırsatçı mikobakteriyel granülom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu.

Fırsatçı mikobakteriyel granülom kısaca anlamı, tanımı

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik

Miko : Yunanca mantar anlamına gelen ön ek.

Mikobakteri : Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi.

Fırsat : Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon.

Fırsatçı : Fırsatları iyi değerlendiren, fırsat kollayan kimse. Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen kimse, oportünist.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu : Kedilerde, saprofit mikobakterium türlerinin yara enfeksiyonu sonucu oluşturduğu granülom ve ülser oluşumuyla belirgin deri yangısı, fırsatçı mikobakteriyel granülom, piyogranülomlu pannikulitis.

 

Atipik mikobakteriyel granülom : Sığır, domuz, köpek, kedi ve insanlar dâhil birçok türde Mycobacteriaceae ailesinde yer alan fakültatif patojenler tarafından oluşturulan, deride veya deri altında, ülserleşebilen, nodüler, epiteloid hücreler ve dev hücreler içeren granülasyon dokusundan zengin yangılı doku kümesi.

Atipik : Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen.

Kedi : Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus).

Diğer dillerde Fırsatçı mikobakteriyel granülom anlamı nedir?

İngilizce'de Fırsatçı mikobakteriyel granülom ne demek ? : opportunistic mycobacterial granuloma