Eozinofilik ağız granülomu nedir, Eozinofilik ağız granülomu ne demek

Eozinofilik ağız granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Dilin yan ve alt yüzeylerinde, daha az olarak da yumuşak damakta tek veya çok sayıda, çoğunlukla ülserleşmiş, kabarık plak biçiminde, üzerleri sarı-esmer eksudatla örtülü granülom oluşumuyla belirgin aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu biçimlenen eskimo köpeklerinin ailevi bir hastalığı, oral eozinofilik granülom, eozinofilik granülom.

Eozinofilik ağız granülomu tanımı, anlamı

Eozin : Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y’dir. Kırmızı anlamında ön ek

Eozinofil : [Bakınız: asidofil]. Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

Eozinofili : Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

 

Eozinofilik : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Ağız : Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Oral eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu.

Eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu. Eozinofilik ülser.

Aşırı duyarlılık : Bir antijene karşı organizmanın oluşturduğu doku ve organ hasarı gibi istenmeyen sonuçlara yol açan aşırı değişmiş bağışık yanıt gösterme. Anafilaksi.

 

Yumuşak damak : Damağın boğaza yakın bölümü.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Duyarlılık : Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık.

Alt yüzey : Bir canlının veya onun bir parçasının alt yüzeyi. Ventral.

Reaksiyon : Tepki. Tepkime. Yanıt.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Diğer dillerde Eozinofilik ağız granülomu anlamı nedir?

İngilizce'de Eozinofilik ağız granülomu ne demek ? : oral eosinophilic granuloma