Greatest türkçesi Greatest nedir

Greatest ile ilgili cümleler

English: Everything should be done with the greatest caution.
Turkish: Her şey en büyük dikkatle yapılmalı.

English: Ali is one of the greatest American songwriters.
Turkish: Ali en büyük Amerikan şarkı sözü yazarlarından biridir.

English: Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.
Turkish: Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi.

English: Basho was the greatest poet.
Turkish: Başo, en büyük şairdi.

English: Being overly generous is his greatest fault.
Turkish: Aşırı şekilde cömert olması onun en büyük hatası.

Greatest ingilizcede ne demek, Greatest nerede nasıl kullanılır?

Greatest common divisor : En büyük ortak bölen. En büyük ortakbölen. Verilen sayılar dizisinin her birini eşit miktarda bölen en büyük sayı (matematik).

Greatest common factor : En büyük ortakçarpan. En büyük ortak faktör ya da etken.

Greatest element : En büyük eleman. En büyük öğe.

Greatest integer function : Tamdeğer fonksiyonu. Tümsayı işlevi. En büyük tamsayı fonksiyonu. Tam değer fonksiyonu.

Greatest lower bound : En büyük alt sınır. Enbüyük alt sınır.

 

Greater celandine : Kırlangıçotu. Kırlangıç otu.

Greatens : Büyümek. Büyütmek.

Greatened : Büyümek. Büyütmek.

Greatening : Büyümek. Büyütmek.

Greater bulgarian kingdom : Büyük bulgar krallığı.

İngilizce Greatest Türkçe anlamı, Greatest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Greatest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Largest : Çok büyük. En geniş. Geniş. Büyük. İri.

The largest : En geniş. Çok büyük.

At best : Taş çatlasa. Nihayet. En iyi ihtimalle. En iyimser görüşle. En fazla. En iyimser görüşle azami. En iyisi. Olsa olsa.

First : Birinci. Birincilik. İlk. Önde gelen. İlkönce. Önce. Mükemmel. Öncelikle. İlk olarak.

Firsts : Başlangıç. Önde gelen. Mükemmel. Başta gelen. Birincilik. İlk. Birinci gelen şey. Önce. Birinci.

At the outside : Maksimum. Olsa olsa. En fazla. En çok. Taş çatlasın. Taş çatlasa.

The highest : En fazla. En yüksek.

Maximal : Bir değişkenin alabileceği en yüksek değer, enb. Büyükçe. Maksimal. Enbüyük. En fazla.

Superlative : Üstünlük derecesi. En yüksek miktar. Sıfatlardaki niteliğin bir şahıs veya nesnede en üst derecede bulunduğunu göstermek üzere başvurulan ve sıfat tamlaması önüne en, pek gibi zarfların getirilmesi ile kurulan karşılaştırma derecesi: bilmezsiniz, uykuları ne kadar hafiftir; en küçük bir çıtırtı bile onları uyandırır (a. h. tanpınar, abdullah efendinin rüyaları s. 93). ormanın bu en boş, en kuytu parçasında dünyayı hatırlatan insanı ölüme yaklaştıran, gönlüne üzüntüler veren bir hal, bir tesir vardı (r. h. karay, memleket hikayeleri s. 88). fakat beni mazur gör. ben kendimi ilahların en merhametlisine vakfettim (y. k. karaosmanoğlu, erenlerin bağından, s. 39). pek yakında size müjdeli bir haber getireceğimi unutmayın vb. Süperlatif. Enüstünlük derecesi (sıfat). Enüstünlük derecesi. En üstünlük derecesi. En iyi. En üstün. Enüstünlük derecesinde sözcük.

 

Superior : Üstünlük taslayan. İlgisiz. Daha kuvvetli. Üstün. Üstün kimse. Satırın üstüne basılmış. Asil. Kibirli. Yüksek. Üst orun.

Greatest synonyms : at the most, max, maximus, maximals, furthest, supreme, biggest, ruling, maximums, ultimate, paramount, sterling, highest, at most, maximum.

Greatest zıt anlamlı kelimeler, Greatest kelime anlamı

Inferior : Aşağı derecede olan kimse. İnferiyor. Ast. Aşağı derecede olan şey. Bayağı. Alt. Ast rütbede. Alt veya aşağı anlamında. Ast olan kimse.