Hızlan nedir, Hızlan ne demek

Hızlan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Hızlan isminin anlamı, Hızlan ne demek:

“Hız kazan, hızını artır” anlamında kullanılan bir isim”. Hızlan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hızlan ile ilgili Cümleler

 • Onu hızlandıramaz mıyız?
 • Evrenin genişlemesi hızlanıyor.
 • Hızlanalım.
 • O, arabasını hızlandırdı.
 • Tren hızlandı.
 • Süreci biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımıza bakalım.
 • Ali süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı.
 • Onu hızlandırabilir miyiz?
 • Nefes almam hızlandı ve gerildim.
 • Hızlandırılmış teslim ilave on dolara mal olacak.
 • İşleri biraz hızlandırmayı öneriyorum.
 • Araba hızlanmaya devam etti.

Hızlan anlamı, tanımı

Hızla : Çabucak

Doğrusal hızlandırıcı : İçindeki yüklü parçacıkların hızını, doğrusal bir yol izleyerek artıran aygıt.

Gelişimsel hızlanma : Gelişimin herhangi bir yönünde, ilişkili olduğu yaş kümesine özgü düzeyin üstüne çıkma.

Hızlanabilme : Hızlanabilmek işi.

Hızlanabilmek : Hızlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Hızlandırabilme : Hızlandırabilmek işi.

Hızlandırabilmek : Hızlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Hızlandıran çoğaltan modeli : Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

 

Hızlandıran ilkesi : Milli gelirde ortaya çıkan bir artışın, hızlandıran katsayısına bağlı olarak yatırımları artırma ilkesi. karşılığı hızlandıran modeli.

Hızlandıran katsayısı : Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.

Hızlandıran modeli : Firmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. karşılığı hızlandıran ilkesi.

Hızlandırıcı : Promotere göre ileri veya geri durumlarda görev yapan ve bazı ökaryot genlerde bulunan, promoterlerin kullanımını artıran bir tip kontrol yeri. Örtme işleminde kullanılan kimi çözeltilerin, tepkimelerini hızlandırmak için kullanılan özdek. Elektron, proton, döteron, alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji aktaran düzenek.

Hızlandırıcı sıvı : Elektrokaplamacılıkta kullanılan cıva-II-nitrat ya da cıva-II-siyanür çözeltisi.

Hızlandırılma : Hızlandırılmak işi.

 

Hızlandırılmak : Hız verilmek, hızı artırılmak.

Hızlandırılmış aşınma payı : Bir varlığın durağan yüzdeli aşınma payı yöntemine göre daha yüksek bir oranla işlem görmesi.

Hızlandırılmış devinim : Alıcının olağan hız altında çalıştırılıp, elde edilen filmin olağan gösterici hızıyla oynatılması sonucu, bir filmin herhangi bir görünçlüğündeki devinimin, gerçektekinden daha hızlı görünmesi durumu. Yavaşlatılmış devinimin karşıtı.

Hızlandırılmış devinim sineması : Gözle ayırt edilemeyecek kadar ağır gelişen ve çok uzun sürede oluşan devinimleri kısa bir süre içinde incelemek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı.

Hızlandırılmış soğutma : Tokluk özelliği yükseltilmek istendiği zaman, çeliklerin tane büyüklüğünü küçük tutma ereğiyle, tavlama işlemini izleyen hızlı soğutma.

Hızlandırılmış yaşlandırma : Çeliklerin yaşlanma eğilimleri öğrenmek için, 200°C gibi bir sıcaklıkta yapılan yaşlandırma işlemi.

Parçacık hızlandırıcısı : Yüklü öğeciksel parçacıkları, uyguladığı elektriksel ve mıknatıssal alanlar etkisiyle hızlandıran aygıt.

Tekbiçimli hızlanıra : Hızını her zaman, biriminde eşit tutarda arttığı devinim; değişmez ivmeli devinim.

Hızlandırma : Hızlandırmak işi.

Hızlandırmak : Hız verilmek, hızı artırılmak.

Hızlanış : Hızlanma işi.

Hızlanma : Hızlanmak işi.

Hızlanmak : Hız almak, hızı artmak.

Diğer dillerde Hızla atlama anlamı nedir?

İngilizce'de Hızla atlama ne demek ? : fling vault