Harcanmak nedir, Harcanmak ne demek

  • Harcama işi yapılmak, harcama işine konu olmak

"Harcanmak" ile ilgili cümle

  • "Bu işe çok para ve emek harcandı."

Diğer sözlük anlamları:

Sarf edilmek, harcanmak.

Harcamak, sarf etmek.

Harcanmak tanımı, anlamı:

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje.

Olmak : Yetişmek, olgunlaşmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Uymak, tam gelmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Yol açmak. Sarhoş olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bulunmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Sürdürmek, yürütmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Geçmek, tamamlanmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Herhangi bir durumda bulunmak.

 

Diğer dillerde Harcanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Harcanmak ne demek? : 1. to be spent, be expended. 2. to be expended, be used up. 3. to be ruined, be expended; to be harmed. 4. to be sacrificed. 5. slang to be killed, be done in.

Rusça'da Harcanmak : v. расходоваться, израсходоваться