Haysiyet nedir, Haysiyet ne demek

Haysiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Haysiyet" ile ilgili cümle

  • "Kendinden dinlediğime göre çekilmenin sebebi bir haysiyet meselesi idi." - F. R. Atay

Haysiyet anlamı, tanımı:

Haysiyetine dokunmak : Onuru incinmek.

Haysiyet divanı : Onur kurulu.

Bu haysiyetle : Bu bakımdan.

Haysiyetiyle : Nedeniyle.

Haysiyetli : Değeri, saygınlığı olan. Onurlu.

Haysiyetsiz : Onursuz. Değeri, saygınlığı olmayan.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Saygınlık : Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij.

İtibar : Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi. Saygınlık.

Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

 

Öz saygı : İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis.

Öz : Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. Sulak, verimli yer. Kendi, zat. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Dere, çay. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde.

Haysiyetsizce : Haysiyetsiz bir biçimde.

Haysiyetsizlik : Haysiyetsiz olma durumu, haysiyetsizce davranış. Onursuzluk.

Haysiyet ile ilgili Cümleler

  • Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
  • Haysiyetsiz şerefsiz insan müsvettesi diye kime diyorsunuz?
  • Ailemin haysiyetini ayaklar altına aldım.
  • Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve kardeşlik ruhu içinde birbirlerine karşı hareket etmelidirler.
  • Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
 

Diğer dillerde Haysiyet anlamı nedir?

İngilizce'de Haysiyet ne demek? : n. honor, honour [Brit.], pride, dignity

Fransızca'da Haysiyet : dignité [la]

Almanca'da Haysiyet : n. Ehre, Ehrenhaftigkeit

Rusça'da Haysiyet : n. почет (M), достоинство (N), самолюбие (N)