Priding türkçesi Priding nedir

Priding ingilizcede ne demek, Priding nerede nasıl kullanılır?

Pridian : Bir önceki gün ile ilgili.

Pride : Kıvanç. Kendini beğenmişlik. İftihar. İzzetinefis. Ağalık. Gurur. Övünç. Haysiyet. Özsaygı. Övünç kaynağı.

Pride of place : En yüksek mevki. Konumun üstünlüğü. Tepe mevki.

Pride oneself on : İle övünmek. Gurur duymak. Gururlanmak. Övünmek. Gururunu yaşamak.

Prided : Gurur. Övünmek. Özsaygı. Debdebe. Gurur duymak. Haysiyet. Onur. Kendini beğenmişlik. Tüylerini kabartmak (kuş). Ağalık.

Pridefulness : Gururluluk.

Civic pride : Belli bir şehre ait olmanın hissettirdiği gurur. Yaşanılan yere hayranlık.

Burst with pride : Gurur duymak. Gurur dolu olmak.

Prides : Gösteriş. İftihar. Tafra. Tüylerini kabartmak (kuş). Kendini beğenmişlik. Övünmek. İzzetinefis. Haysiyet. Özsaygı. Övünç kaynağı.

Pridefully : Gururlu bir şekilde.

İngilizce Priding Türkçe anlamı, Priding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Priding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Epilog : Hatime. Epilog. Son bölüm. Son söz, bağlak. oyunun bitiminden sonra oyuncuların birinin seyircilere yönelttiği ve oyunu bağlayan konuşma. örn. brecht'in "sezuan'ın iyi insanı" n-daki son söz. Kapanış. Son deyiş. Sonsöz. Sonuç bölümü. Bitim.

 

Gloried : Sena. -e çok sevinmek. Şan. Güzel görünüş. Ün. Memnun olmak. Övgü. Sevinmek.

Squirarchy : Toprak sahiplerinin yönetimi. Toprak sahibi ağa sınıfı.

Self regard : Kendini önemseme.

Coxcombry : Kibirlilik. Züppe davranışı. Züppelik.

Written material : Yazılı herhangi bir şey. Bir yazarın çalışması. Yazılı materyal. Yazım eseri. Yazılı malzeme. Yazarın yazılı çalışması.

Diary : Jurnal. Anı defteri. Not defteri. Gündem. Günlük. Anılık. Muhtıra defteri. Örnekolay incelemesinde örnek birimlerin yaşam öykülerini saptamada kullanılan ve bireylerin tuttukları günü gününe yazımlara dayanan bilgi kaynağı. Günce. Hatıra defteri.

Pride oneself on : Gururlanmak. İle övünmek. Gururunu yaşamak.

Magnificence : Tantana. Saltanat. İhtişam. Azamet. Görkem.

Loftiness : Azamet. Çalım. Yücelik. Kibir. Yükseklik.

Priding synonyms : dramatic composition, verbal creation, piece of writing, dramatic work, sacred writing, literary criticism, array, literary composition, sacred text, novelisation, adoxography, religious writing, religious text, literary work, written communication, written document, adaptation, journal, lordliness, plagiarism, screed, amourpropre, haughtiness, document, complacence, epilogue, boast of, crow, conceits, pomp, conceit, boastfulness, credit.

Priding zıt anlamlı kelimeler, Priding kelime anlamı

Finished : Apreli. İşlenmiş. Tamamlanmış. Mükemmel. Mafiş. Hazır. İmalatı tamamlanmış. Bitik. Cilalı. Bitmiş.

Falling : Düşüş (uyuşturucu vb etkisinden). Düşüş. Alçalan. Düşme. Sukut. Düşük. Düşen.