Heat of dissociation türkçesi Heat of dissociation nedir

  • Bir özdeciğin ayrışırken verdiği ya da aldığı ısı.
  • Çözünme ısısı.
  • Fizik, kimya alanlarında kullanılır.
  • Ayrışma ısısı.
  • Ayrışma sıcaklığı.

Heat of dissociation ingilizcede ne demek, Heat of dissociation nerede nasıl kullanılır?

Heat : Hareketlendirmek. Kızgın hayvan. Kızıştırmak. Daralmak. Sıcaklık. Bir özdeğin öğecikleri ya da özdecikleri düzeyindeki öteleme, dönme ve titreşim devinimleri ile ilgili toplam erkesi. Bir dizge ile çevresi arasında iş yapmayla ilgisi olmayan ve moleküllerin düzensiz devinimleri sonucu oluşan, bir erke aktarımı türü. Kızdırmak. Isıtmak. Erkek hayvanla çiftleşmeye hazır, kızgınlık gösteren dişi hayvan.

Of : In. Yüzünden. -li. -den övünerek bahsetmek. Nin. -nın. İle ilgili. -dan. -nin. -den.

Dissociation : Ayrılma. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çözülüm. Çözünme. Kişilik çözünmesi sonucu çıkan savunma mekanizması. Dağılım. Çözüşüm. Çözülme. Çözünüm. Şaşkınlık.

Heat of atomization : Atomizasyon ısısı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir özdeciğin tüm öğeciklerine ayrışması için gerekli ısı niceliği. Öğecikleşme ısısı.

Heat of combustion : Isıl değer. Birim ağırlık ya da oylumdaki yakıtın yandığında verdiği ısı niceliği. Bir özdek ya da özdeminin yanmasıyla oluşan ısı niceliği. Yanma ısısı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

 

Heat of solution : Erime ısısı. Çözünme ısısı. Çözelti ısısı. Erime sıcaklığı.

Heat of evaporation : Buharlaşma ısısı.

Heat of the moment : Bir anlık heyecan. Bir anlık gelirim veya tutku. Geçici coşku.

Heat of formation : Bir özdemlik kimyasal bileşiğin, öğelerinden yapılması için gerekli ısı. Ölçün koşullarda, bir mol bileşiğin öğelerinden yapılması sırasında alınan ya da verilen ısı niceliği. Oluşum entalpisi. Oluşum sıcaklığı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Oluşum ısısı.

Heat of solidification : Katılaşma sıcaklığı. Katılaşma ısısı.

İngilizce Heat of dissociation Türkçe anlamı, Heat of dissociation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heat of dissociation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Heat of solution : Erime sıcaklığı. Çözelti ısısı. Erime ısısı.