Helminth türkçesi Helminth nedir

Helminth ingilizcede ne demek, Helminth nerede nasıl kullanılır?

Helminth antibodies : Klinik veya deneysel olarak helmint antijenlerine maruz kalan insan ve hayvan hücreleri tarafından üretilen antikorlar. helmint enfeksiyonlarında en çok üretilen antikorlar immünoglobulin e yapısındadır, ancak ıge’nin yanında ıgg, ıgm ve ıga’ da üretilebilir. Helmint antikorları. Klinik veya deneysel olarak helmint antijenelerine maruz kalan konakçı hücreleri tarafından üretilen antikorlar.

Helminth antigen : Helmintlerin konakta bağışıklık yanıtı oluşturan herhangi bir kısmı veya türevi. Helmint antijeni.

Helminth antigens : Helmintlerin insan ve hayvanlarda bağışıklık cevabı oluşturan herhangi bir kısmı veya türevi. Helmint antijenleri.

Helminth genes : Helmint genleri. Helmintlerde bulunan kalıtsal materyal.

Helminth proteins : Helmint proteinleri. Helmintlerde bulunan proteinler.

Helminthicide : Antelmentik. Helmintisit. Bağırsak kurdu öldürücü.

Helminthes : Parazit. Kurt. Helmint.

Helminthemesis : Helmintemezis. Solucan kusma. Helmintemez.

Helminthic abscess : Helmintik apse. Helmintlerin neden olduğu apseler.

Helminthic : Kurt yapan. Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. Helmintik. Parazitik solucanlarla ilgili veya parazitik solucanların neden olduğu.

 

İngilizce Helminth Türkçe anlamı, Helminth eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Helminth ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ascaris : Yuvarlak solucanlar (aschelminthes) sınıfının, iplik solucanları (nematodes) takımından, 30 cm kadar uzunlukta, atların bağırsağında asalak olarak yaşayan, bir ilkel solucan türü. At askariti. İlkel solucanlar (scolecida) dalının, yuvarlak solucanlar (aschelminthes) sınıfının, iplik solucanları (nematoda) takımından, insan ve domuzların ince bağırsaklarında asalak olarak yaşayan, 15-40 cm kadar uzunlukta olan, yumurtaların taşınması için ara konağı bulunmayan, pis besinle alınan yumurtalarla bulaşan bir tür. askarit. Askaris.

Flatworm : Solucan. Yassı bağırsak paraziti. Alttan ve üstten basık, bilateral simetrik, bölütsüz, vücut boşluğu, trematodlar hariç sindirim sistemi, iskelet, solunum ve dolaşım sistemleri bulunmayan, anüsleri oluşmamış, kimisi serbest, kimisi asalak yaşayan, asalak olanlarda döl değişimi ve başkalaşım görülen, vücut yüzeyi tegumentle kaplı, boşaltı sistemi olarak görev yapan bir protonefridyuma sahip, genellikle hermafrodit olan, türbelarlar (turbeleria), trematodlar (trematoda), şeritler (cestoda) olmak üzere üç sınıfı içine alan bir bölüm, yassı kurtlar. platyhelminthes şubesinde bulunan herhangi bir üye. Tenya. Düz yumuşak bir gövdesi olan kurt. Şerit. Karnı kıllı solucan. Planarya. Yassıkurt.

Cadgers : Dilenci. Otlakçı. Beleşçi. Anaforcu. Otlamak.

 

Tapeworms : Cestoidea sınıfında gerçek şeritleri içeren alt sınıf, eucestoda, cestoda. bu alt sınıfta bulunan türlerin erişkinleri alttan üstten basık, genellikle beyaz opak görünüme sahip, omurgalıların sindirim sisteminde yaşayan (archigetes türleri hariç), polizoik (caryophyllidea ailesindeki caryophyllaeus laticeps ve spathebothriidea ailesineki türler hariç), protandrik hermafrodit (dioecocestidae ailesinde bulunan türler hariç), uzunluğu 1 mm ile 25 m arasında değişen canlılardır. vücudları genellikle skoleks, proliferasyon bölgesi ve birkaç ila dört bin halkadan oluşan strobiladan meydana gelmiştir. erişkinler omurgalıların sindirim sitemi ve ilgili kanallarında parazitlenirken, larvalar (sistiserkus, sönurus, hidatit, sparganum) çeşitli organ ve dokularda bulunabilmektedirler. 11 takımın ikisi (pseudophyllidea ve cyclophyllidea) insan ve hayvanlarda parazitlenen türleri içermektedir. Tenya. Şerit. Abdestbozan. Şeritler. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Düz bir kütikülle örtülü vücudu bölümlere ayrılmış olup, insan ve hayvan bağırsaklarında asalaklanan yassı solucanlar sınıfı; tenyalar, şeritler. Bağırsak kurdu. Şeritgiller.

Caterpillar : Traktör zinciri. Bir pervane yada kelebeğin kurtçuk benzeri larvası. Tırtıl. Kelebek kurtçuklarının özel adı. Katerpiller. İş makinesi. Kelebeklerin kurt şeklinde olan larvalarına verilen ad. Palet.

Drones : Tembelce yaşamak. Vızıldamak. Monoton bir sesle söylemek. Başkasının sırtından geçinmek. Tembel. Uzaktan kumandalı uçak. Homurdanmak. Vızıltı. Asalak.

Maggot : Larva. Kurtçuk. Merak. Sineklerin özellikle çürümekte olan leşler içerisinde veya insan ve hayvanların yaraları içerisinde bulunan yumuşak vücutlu larvaları. Maggot. Sürfe. Peynir kurdu. Sinek kurdu. Heves.

Grey wolf : Bozkurt. Etçiller (carnivora) takımının, köpekgiller (canidae) familyasından, 122 cm kadar uzunlukta, 45 cm kadar kuyruğu olan, kara, kül kahverengimsi değişebilen renkli, karnı daha açık renkte, kuzey amerika, avrupa ve asya'da yaşayan bir memeli türü. Biyoloji, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Gri kurt.

Atmospherics : Atmosfer paraziti. Atmosferik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Radyo paraziti. Parazit (yayın). Atmosferikler. Çevre güzellikleri. Müşterileri çeken ve onların alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan fiziki özellikler ve güzellikler. Atmosferik parazitler.

Helminth synonyms : phylum nematoda, parasitic worm, class cestoda, class trematoda, aschelminthes, trematoda, phylum aschelminthes, helminthes, cestodes, threadworm, mite, cestode, entozoan, borer, fetus in fetu, turbellaria, droned, large roundworm, drone, entozoon, worm, old hand, gadgety, ascarid, bloodsuckers, echinococcus, tapeworm, endoparasite, nematoda, cestoda, gapeworm, cestoid, maggots.

Helminth ingilizce tanımı, definition of Helminth

Helminth kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One of the Helminthes. An intestinal worm, or wormlike intestinal parasite.