İlkel memeliler nedir, İlkel memeliler ne demek

İlkel memeliler; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Bazı sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının tek delikliler ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. protos: birinci; therion: hayvan) Bazı sınıflandırmalara göre memeliler (Mammalia) sınıfının, tek delikliler (Monotremata) takımı ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı.

İngilizce'de İlkel memeliler ne demek? İlkel memeliler ingilizcesi nedir?:

primitive mammals

İlkel memeliler hakkında bilgiler

Tek delikliler (Latince: Monotremata), memeliler sınıfına ait bir takım. Ilkel memeliler (Protheria) alt sınıfının varlığını sürdürmeye başarmış tek temsilcileridirler. Diğer memeliler ile aralarındaki en mühim fark, diğerleri gibi canlı yavru doğurmayıp yumurtlamalarıdır. Tek deliklilerin adı (Mono trema = Tek delikli) cinsel organları, idrar yolu ve bağırsakları tek bir delikte birleşmelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu takım Dikenli karıncayiyengiller (Tachyglossidae) ve Ornitorenkgiller (Ornithorhynchidae) familyalarına bölünür ve sırf Avustralya ile Yeni gine'de rastlanılan toplam 5 türü kapsar.

Tek delikliler ilginç üreme yöntemlerine rağmen memelilerden sayılırlar. Çünkü üreme yöntemleri dışında tüm özellikleri memeli olduklarına işaret eder. Bu özelliklerin bazıları postları, yavrularını emzirmeleri, çene, kafatası ve kulak yapısı gibi bazı anatomik özelliklerdir.

 

Dış görünüşleri ile, takımın iki familyası arasında farklı yaşam alanlarına ayak uydurmalarından kaynaklanan farklar vardır. Suda yaşayan ornitorenk suda yaşayan memelilerin özelliklerini taşırken, dikenli karıncayiyenler kendilerini karadaki düşmanlarına karşı korumak için dikenli vücut ve kazmak için uzun tırnakları vardır.

İlkel memeliler tanımı, anlamı:

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Sınıf : Derslik. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.

Delikli : Bir tür olta iğnesi. Deliği veya delikleri olan. Deliklerle kaplı esnek doku şeridi. Kevgir.

 

İlkel : Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Basit, karmaşık olmayan. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İlke : Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. Temel bilgi.

Meme : Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü. Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer. Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.

Sınıflandırma : Sınıflandırmak işi.

Yapılı : Vücudu gelişmiş, iri. Yapısı herhangi bir nitelikte olan.

Takım : Takım elbise. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Sigara ağızlığı. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri.

Sürdürme : Sürdürmek işi.

Temsilci : Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Mühim : Önemli.