Memeliler nedir, Memeliler ne demek

Memeliler; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genel olarak tüylerle örtüomurgalı hayvanlar sınıfı

Biyoloji'deki anlamı:

İkincil ağızlı hayvanlardan, kordalılar (Chordata) alt filumunun, omurgalılar (Vertebrata) dalından, süt bezleri gelişmiş ve yavrusunu süt ile besleyen, sıcakkanlı, tek delikliler (Monotremata) takımı hariç hepsi doğurarak çoğalan, kalpleri dört odalı, göğüs ve karın boşlukları bir zar ile ikiye ayrılmış, vücutları tüylerle örtülü, karada, denizde ve havada yaşayan türleri kapsayan bir sınıf.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Mammalia), (Lat. mammalis = memeli) İkincil-ağızlı hayvanlardan kordalılar (Chordata) a. filumunun omurgalılar (Vertebrata) dalına giren altıncı sınıfı. İnsan da içinde olmak üzere, yavrusunu sütle besleyen bütün hayvanları kapsar. Sıcak kanlıdırlar. Tek delikliler'den başka hepsi doğururlar. Kalpleri 4 odalı olup sola dönen bir tek aortları vardır. Göğüs ve karın boşlukları bir zar (diyafram) ile ikiye ayrılır. Vücutları tüylerle örtülüdür (balinalar tüysüz). Daima süt bezleri vardır. Çoğunluk karada yaşamakla beraber bazısı denizlerde (balinalar) yaşar, bazısı (yarasalar) uçar. En eski memelilere jura devrinde raslanır. Eski sınıflandırmalara göre tek delikliler (Monotremata), keseliler (Marsupialia) ve etenliler (Placentalia) alt-sınıfİarına, yeni sısıflandırmalara göre ise ilkel-memeliler (Prototheria) ve öz-memeliler (Eutheria) alt-sınıflarına ayrılır.

 

İngilizce'de Memeliler ne demek? Memeliler ingilizcesi nedir?:

mammals

Osmanlıca Memeliler ne demek? Memeliler Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

zât-üs-sedâyâ

Memeliler anlamı, kısaca tanımı:

Meme : Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü. Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı. Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

Gagalı memeliler : Örnek türü gagalı memeli olan, tek delikliler takımının bir familyası.

İlkel memeliler : Bazı sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının tek delikliler ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı.

Sıcakkanlı : Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan). Herkesle çabuk anlaşan, çabuk dost olan. Sevimli, cana yakın, sempatik.

 

Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

Dört : Üçten bir artık. Dört sayısının adı. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Örtü : Yapılarda çatı, dam. Örtmek için kullanılan şey, vualet.

Omurga : Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.

Memeliler bilimi : Memelileri inceleyen bilim dalı. Mammaloji.

Memeliler sakatatı : Memelilerin yemek borusu, kalp, akciğer, karaciğer, dalak, mide ve bağırsaklar dâhil fakat sindirim kanalı içeriği hariç, vücut boşluğunun bütün organları.

Memeliler ile ilgili Cümleler

  • Aslında, herhangi bir hızda hareket etmek için kutup ayısı, çoğu diğer memelilerden iki katı daha fazla enerji harcar.
  • Bütün memelilerin embriyo ve fetüsleri oldukça benzerdir.
  • Balinalar okyanusta yaşayan büyük memelilerdir.

Diğer dillerde Memeliler anlamı nedir?

İngilizce'de Memeliler ne demek? : [memeli] n. mammal

Almanca'da Memeliler : n. Mammalia