Javan peacock türkçesi Javan peacock nedir

  • Java tavus kuşu.
  • Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, asya'da yaşayan bir tür.
  • Biyoloji alanında kullanılır.

Javan peacock ingilizcede ne demek, Javan peacock nerede nasıl kullanılır?

Javan : Cava ve halkına ait ya da ilgili olan. Cavalı. Cava'ya özgü.

Peacock : Gösteriş düşkünü. Tanrıkuşu. Gösteriş meraklısı tip. Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, 110-125 cm kadar uzunlukta, hindistan ve seylan'da yaşayan bir tür. Tavuskuşu. Tavus. Tavus (takımyıldızı). Züppe. Tavus kuşu.

Javanese : Cava. Cava´ya özgü. Cava adasına ait. Cavaca. Cavalı. Javalı.

Palawan peacock : Ana vatanı filipinlerdeki palawan adası, yaşama ortamı yağmur ormanları olan, diğer tavus kuşu sülünlere göre daha hareketli sülün ırkı. Palawan tavus kuşu.

İngilizce Javan peacock Türkçe anlamı, Javan peacock eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Javan peacock ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A cells : Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. Alfa hücreleri. A hücresi.

 

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre.

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Abacus bodies : Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri. Abacus cisimcikleri.

Abductor muscle : Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Aardwolf : Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli. Yeleli sırtlan. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür.

 

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Aardvark : Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Yerdomuzu. Karınca yiyen. Yer domuzu. Borudişli.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

Javan peacock synonyms : abiotic factor, acacia, a protein, abramis zone, a cell, aardvarks.