Peacock türkçesi Peacock nedir

  • Tavus.
  • Tanrıkuşu.
  • Züppe.
  • Gösteriş düşkünü.
  • Gösteriş meraklısı tip.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Tavus (takımyıldızı).
  • Tavus kuşu.
  • Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, 110-125 cm kadar uzunlukta, hindistan ve seylan'da yaşayan bir tür.
  • Tavuskuşu.

Peacock ile ilgili cümleler

English: The peacock (Inachis io) is a beautiful and easily recognizable butterfly.
Turkish: Tavus kuşu ( Inachis io ) güzel ve kolayca tanınabilen bir kelebektir.

English: This animal is a peacock.
Turkish: Bu hayvan bir tavuskuşu.

English: Please take care of my peacocks.
Turkish: Lütfen, Tavus Kuşlarıma iyi bak.

English: The peacock's beautiful tail helps it attract females.
Turkish: Tavus kuşunun güzel kuyruğu dişilerin ilgisini çekmeye yardım eder.

English: The male peacock has colorful tail feathers.
Turkish: Erkek tavus kuşunun renkli kuyruk tüyleri vardır.

Peacock ingilizcede ne demek, Peacock nerede nasıl kullanılır?

Peacock blue : Tavuskuşu mavisi. Parlak çivit mavisi.

Peacock butterfly : Gündüz tavus kelebeği. Böcekler (ınsecta) sınıfının, pul kanatlılar (lepidoptera) takımından, kanatları dişli ve köşeli olan bir eklem bacaklı türü. Gündüz tavuskelebeği. Tırtıl evresinde tarım ve orman bitkilerine zarar veren, kanat uçları dişli, güzel kelebek. Tavus kelebeği.

 

Peacock wiseman hypothesis : Peacock-wiseman savı. Peacock-wiseman hipotezi. Reel kamu harcamalarının reel gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payında, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı olağanüstü dönemlerde meydana gelen ve olağanüstü dönemin sona ermesine karşın kalıcı hale gelen artışların nedenlerini, halkın olağanüstü dönemlerde normal zamanlara göre vergiye katlanma düzeyinin artmasına bağlı olarak bir defalık vergilerin kalıcı hale gelmesiyle açıklayan sav.

A peacock in his pride : Gösteriş yapan kişi.

Grey peacock pheasant : Himalaya gri tavus kuşu. Ana vatanı himalaya dağları ve çin olan, ormanlık alanlarda yaşayan sülün ırkı.

Peace conference : Barış konferansı.

Peace building : Barış inşası.

Peacocks : Tavus (takımyıldızı). Gösteriş düşkünü. Tavus. Gösteriş meraklısı tip. Tavus kuşu. Tanrıkuşu. Tavuskuşu. Züppe.

Peacoat : Denizci montu. Denizci paltosu.

Peace corps : Barış gücü. Barış gönüllüleri.

İngilizce Peacock Türkçe anlamı, Peacock eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Peacock ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acacia : Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Akasya sakızı. Akasya. Arap zamkı. Salkım ağacı. Mimoza.

 

Adonis : Kanavcı-otu. Kan damlası. Kandamlası. Adonis (mitoloji terimi).

Beaux : Sevgili. Şık erkek. Aşık.

A protein : Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. A proteini.

Clotheshorse : Elbise kurutma askısı. Çamaşır askısı. (kılık) kıyafet düşkünü. Çamaşır kurutma askısı.

Coxcombical : Kendini beğenmiş. Züppece. Züppe gibi.

Dudes : Dost. Arkadaş. Dönme. Ahbap. Şehirden gelen tatilci. Turist.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik çevre. Cansız çevre. Abiyotik ortam.

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Peacock synonyms : genus inachis, nymphalid butterfly, bird of juno, nymphalid, inachis, inachis io, peafowls, four footed butterfly, gallant, aardvark, abductor muscle, pavo, abiotic factor, clotheshorses, a cell, dandy, abo blood groups system, coxcombs, cockscombs, fops, a chromosome, fop, a cells, dandies, peafowl, abramis zone, abambulacral area, gallanting, beaus, fashion plate, aardwolf, buckish, dude.

Peacock zıt anlamlı kelimeler, Peacock kelime anlamı

Achromatic : Perdesi değişmeyen. Renközü olmayan. (siyah, beyaz ve gri, renksemezdir). renkserin karşıtı. Renksiz. Akromatik. Renksemez. Renk değişikliği yapmayan, ışığı renklerine ayırmadan kıran, akromatik, akromatoz. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Renksiz; renk meydana getiren en küçük uyartıya duyarsız.

Peacock ingilizce tanımı, definition of Peacock

Peacock kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The male of any pheasant of the genus Pavo, of which at least two species are known, native of Southern Asia and the East Indies.